MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI PRZYWÓDCY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

24 marca 2019r. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  w Zielonej Górze o godzinie 10.30 odbyła się msza  święta w intencji  gen. Bryg. Stanisława Taczaka  przywódcy Powstania Wielkopolskiego.

Generał urodził się w 1874 r. w Mieszkowie k. Jarocina. Po ukończeniu gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim w 1897 r. uzyskał dyplom inżyniera hutnika na Akademii Górniczej we Freibergu. Pracował jako inżynier w Westfalii i działał w organizacjach polskich w Niemczech. Służbę wojskową odbył w armii pruskiej osiągając w 1915 r. stopień kapitana. W okresie I wojny światowej porzucił armię pruską i zajął się organizowaniem polskiego sztabu generalnego. 27 XII 1918 r. otrzymał stopień majora oraz nominację na głównodowodzącego Powstaniem Wielkopolskim.

 

Organizatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 koło nr 5 im. Gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego
w Zielonej Górze.
Patriotyczne przemówienie przedłożył ksiądz prałat kapelan Powstania Wielkopolskiego Jan Pawlak,  znicz zapalił Prezes Stowarzyszenia Powstania Wielkopolskiego pan Mieszko Kamiński. W obchodach uczestniczyli Wielkopolanie zamieszkujący Ziemię Lubuską i Lubuszanie. Nie zabrakło również   przedstawicieli wojska i policji oraz sztandaru Zespołu Szkół Technicznych reprezentowanego przez uczniów: Darię Przypisek, Aleksandrę Radkowską, Gabriela Bakalarskiego. Opiekunem sztandaru był por. rez. mgr inż. Krzysztof Andrzejewski.

por. rez. mgr inż. Krzysztof Andrzejewski