CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE

Z przyjemnością pragniemy zawiadomić naszych obecnych, a także przyszłych uczniów, że realizowany w naszej szkole "Pilotażowy Program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" nie jest już "pilotażowy".
Decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej program ten zakończył fazę "eksperymentu" i stał się obowiązującym w Polsce standardem szkolenia wojskowego dla uczniów szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Nasza szkoła otrzymała wymagany Certyfikat w roku 2018 i należy do grupy zaledwie 100 szkół w Polsce, które wraz z wybraną jednostką wojskową prowadzą szkolenie kadetów. Dzięki temu nasi uczniowie, po zaliczeniu wszystkich części szkolenia objętych programem mogą złożyć przysięgę i zostać żołnierzami. Posiadanie certyfikatu to także dodatkowe wyposażenie w sprzęt dla szkoły i uczniów, m. in. kompletne umundurowania uczniów przystępujących do udziału w programie. W roku szkolnym 2019/2020 do programu przystąpią kolejni uczniowie z klas technikum mechanicznego i logistycznego, a ich starsi koledzy i koleżanki zakończą udział jako pierwsi absolwenci programu "Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" w naszej szkole.
Szczegółowe informacje o programie, oraz lista szkół posiadających certyfikat i prowadzących szkolenie wojskowe znajduje się na stronie Biura ds. Proobronnych MON. - TUTAJ