PARTNERZY

DOKUMENTY

STATUT

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PSO-matematyka                   Wymagania na poszczególne oceny

PSO-język polski            PSO-języki obce + wymagania

PSO-historia, WOS, WOK, Historia i Społeczeństwo

PSO-informatyka     PSO-przedsiebiorczość        PSO-wychowanie fizyczne

PSO-Edukacja dla bezpieczeństwa               PSO-chemia

PSO-biologia                PSO-fizyka                    PSO-geografia

PSO-przedmioty elektryczne               PSO-przedmioty logistyczne

PSO-przedmioty geologiczne               PSO-przedmioty ochrony środowiska

PSO-przedmioty mechaniczno-mechatroniczne         

PSO-przedmioty gazownicze              PSO-przedmioty handlowe

REGULAMIN WYCIECZEK

PROCEDURA WYSTAWIANIA OCEN

REGULAMIN dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

REGULAMIN PRACY    ANEKS

Procedura przeciwdziałania mobbingowi

Procedura kontroli dokumentacji Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze

Standardy Prowadzenia Dokumentacji w Zespole Szkół Technicznych

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program Profilaktyki

Program Poprawy Frekwencji

Procedura zgłaszania i dopuszczania do użytku programów nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2016/2017 - nowa podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2015/2016 - nowa podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2014/2015 – stara podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2014/2015 – nowa podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2013/2014 – stara podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2013/2014 – nowa podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2012/2013 – stara podstawa programowa

Szkolny Zestaw Programów Nauczania 2012/2013 – nowa podstawa programowa

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2011/2012

Duplikaty legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego ; Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych

REGULAMIN KLAS WOJSKOWYCH

Procedury szkolne