Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

1

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2022r.     

 

 

2

Zebrania z rodzicami klas pierwszych i czwartych

(poprzedzone spotkaniem
z dyrekcją szkoły
)

6 i 7 września 2022r.

godzina 1700 

3

Zebrania z rodzicami wszystkich klas

 

26 października 2022r.

godzina 1700 

4

Sygnalizacja ocen śródrocznych (w tym niedostatecznych)

 

 

 

 

Zebranie z rodzicami

Klasy czwarte po gimnazjum

6 grudnia 2022r.

 

Klasy I-III oraz IV po podstawówce

4 stycznia 2023r.

 

7 grudnia 2022r.

5

Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych

  

 

 

Zebranie z rodzicami

Klasy czwarte po gimnazjum

18 grudnia 2022r.

 

Klasy I-III oraz IV po podstawówce

13 stycznia 2023r.

 

10 stycznia 2023r.

 

6

 Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2022 – 31 grudnia 2022  

 

7

 Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

 

 

8

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

 

- część pisemna

 

- część praktyczna

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

 

9

Sygnalizacja ocen końcowych (w tym niedostatecznych)
w klasach maturalnych

12.04.2023r.

10

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 

11

Wystawienie ocen końcowych w klasach  maturalnych

24 kwietnia 2022r.

12

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

28 kwietnia 2022r.

 

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

13

Egzamin maturalny:

 

- część ustna

 

- część pisemna

Cz. ustna: od 10 do 23 maja 2023r.

 

Cz. pisemna: od 4 do 23 maja 2023r.

 

Wyniki matur będą ogłoszone 7 lipca 2023.

Osoby, które nie zdadzą jednego przedmiotu, będą mogły go poprawiać w terminie:

  • część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00
  • część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Wyniki egzaminu poprawkowego 8 września 2023.

 

 

16

Sygnalizacja ocen końcowych (w tym niedostatecznych)
w klasach promocyjnych

7 czerwca 2023r.

17

Wystawienie ocen rocznych
w klasach promocyjnych

16 czerwca 2022r.

19

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy):

 

- część pisemna

 

- część praktyczna

Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

 

20

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023r.

 

21

Ferie letnie

 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.