Logistyk (klasa wojskowa)

Mechanik (klasa wojskowa)

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY W CZERWCU

Zgodnie z planem szkolenia w czerwcu zakończyliśmy pierwszy rok szkolenia naszych kadetów z Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Na początku czerwca wszyscy uczestnicy przystąpili do sprawdzianu, którego wyniki były na zadowalającym poziomie. Korzystając więc z pięknej pogody, a także w formie nagrody żołnierze z 5KBSap w Krośnie Odrzańskim postanowili zorganizować ostatni dzień szkoleniowy w miejscu wyjątkowym – na jeziorze w  Łochowicach. Szkolenie prowadzili tym razem  żołnierze kompanii technicznej. Obejmowało ono swoimi zagadnieniami – ćwiczenie przepraw na łodziach wiosłowych i motorowych, wyposażenie płetwonurka i organizację nurkowania, oraz SERE. W przedsięwzięciu oprócz naszych kadetów i żołnierzy aktywny udział wzięli także nasi nauczyciele – Ines Fronczyk, Krzysztof Andrzejewski i Krzysztof Rogowski. Już niedługo wakacje, a we wrześniu ostatnie półrocze szkolenia dla obecnych uczestników, rozpoczęcie szkolenia nowego rocznika i obozy szkoleniowe. Wszystkim zaangażowanym w uczestnictwo i organizację pierwszej roku Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w naszej szkole serdecznie dziękujemy.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY W MAJU

W dniu 21.05.2019r. nasi mechanicy i logistycy z certyfikowanych wojskowych klas mundurowych po raz kolejny wzięły udział w Wojskowym Dniu Szkoleniowym, który odbył się na terenie 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. Uczniowie tradycyjnie zostali powitani przez dowódcę pana ppłk. Sławomira Osmelaka. Kadeci zostali zapoznani z tematyka zajęć, organizacją i warunkami bezpieczeństwa. Po podzieleniu na grupy udali się na wyznaczone punkty nauczania, na których zapoznali się z funkcjonowaniem i obsługą sprzętu wykorzystywanego przez żołnierzy kompanii drogowo - mostowej 5 KBSap. Zajęcia przeprowadzone były pod czujnym okiem instruktorów i polegały na prezentacji i obsłudze sprzętu przeprawowego. Nasi kadeci mieli okazję ćwiczyć obsługę najnowocześniejszego sprzętu inżynieryjnego m. in. mostów towarzyszących MS-20 Daglezja i BLG-67, a także techniki utwardzania dróg terenowych za pomocą elastycznego pokrycia drogowego (EPD) na podwoziu ciężarówki Jelcz, oraz płyt lekkiego pokrycia drogowego (LPD). Kolejny WDSz będzie miał formę egzaminu podsumowującego roczny cykl szkolenia naszych kadetów z CWKM.

MARSZ NADODRZAŃSKI 2019

Kolejny raz reprezentacja naszych szkolnych kadetów wzięła udział zawodach sportowo–obronnych – "Marsz Nadodrzański 2019". W XXIV edycji tej imprezy organizowanej tradycyjnie na terenie Gubina i Guben rywalizowały ze sobą drużyny z Polski, Niemiec, Czech i Litwy będące reprezentacjami jednostek i instytucji wojskowych, a także policji, straży pożarnej i innych organizacji społecznych. W tym roku wyjątkowo, osobna rywalizacja przygotowana została dla reprezentacji kadetów z klas mundurowych. W zawodach wzięło udział 12 drużyn reprezentujących szkoły z zachodniej Polski. Nasza drużyna składała się z 9 zawodników i 2 opiekunów. W jej składzie znaleźli się nasi szkolni mechanicy: Paweł Dziobek, Marcin Grudniewski, Damian Kurek, Karol Sobczuk, Dawid Szpakowicz, Jakub Wierzbowski i Jakub Woźniak, logistycy: Sergiusz Grzywna i Oskar Piwecki (kapitan drużyny), oraz opiekunowie Krzysztof Rogowski i Łukasz Szerszenowicz. Nasi dzielni zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności i kondycję fizyczną podczas marszobiegu z przeszkodami na dystansie 5km, którego elementami był m in. transport rannego i skrzyń z amunicją. Konkurencjami punktowanymi był także rzut granatem na odległość, oraz strzelanie z karabinka. Świetny wynik naszej reprezentacji został nagrodzony medalem, dyplomami, oraz różnymi nagrodami w postaci sprzętu wojskowego i gadżetami. Szczególne wyróżnienie odebraliśmy także od jednego ze sponsorów imprezy – jest to voucher do wykorzystania w jednym z zielonogórskich lokali gastronomicznych. Po ukończeniu części konkursowej nasi kadeci mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów, jednak największą z nich okazała się możliwość wzięcia udziału w rajdzie po Nysie na pokładzie motorówek z naszej partnerskiej jednostki – 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. Mimo, że impreza już za nami to wkrótce rozpoczynamy przygotowania do kolejnego, tym razem jubileuszowego – XXV Marszu Nadodrzańskiego.

CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE

Z przyjemnością pragniemy zawiadomić naszych obecnych, a także przyszłych uczniów, że realizowany w naszej szkole "Pilotażowy Program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" nie jest już "pilotażowy".
Decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej program ten zakończył fazę "eksperymentu" i stał się obowiązującym w Polsce standardem szkolenia wojskowego dla uczniów szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Nasza szkoła otrzymała wymagany Certyfikat w roku 2018 i należy do grupy zaledwie 100 szkół w Polsce, które wraz z wybraną jednostką wojskową prowadzą szkolenie kadetów. Dzięki temu nasi uczniowie, po zaliczeniu wszystkich części szkolenia objętych programem mogą złożyć przysięgę i zostać żołnierzami. Posiadanie certyfikatu to także dodatkowe wyposażenie w sprzęt dla szkoły i uczniów, m. in. kompletne umundurowania uczniów przystępujących do udziału w programie. W roku szkolnym 2019/2020 do programu przystąpią kolejni uczniowie z klas technikum mechanicznego i logistycznego, a ich starsi koledzy i koleżanki zakończą udział jako pierwsi absolwenci programu "Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" w naszej szkole.
Szczegółowe informacje o programie, oraz lista szkół posiadających certyfikat i prowadzących szkolenie wojskowe znajduje się na stronie Biura ds. Proobronnych MON. - TUTAJ