Zakup pakietu wyposażenia i umundurowania uczniów został zrealizowany z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej

 

OBÓZ WOJSKOWY 2023

W dniach 22-26 maja 2023 roku nasi uczniowie z klas wojskowych mieli okazję wziąć udział w intensywnym obozie szkoleniowym, który odbył się w ramach programu CWKM w 5 Kresowym Batalionie Saperów w Krośnie Odrzańskim. Celem obozu było dostarczenie naszym uczniom praktycznych doświadczeń oraz umocnienie ich umiejętności wojskowych i charakteru. Batalion saperów pod dowództwem ppłk. Maksymiliana Libelta zapewnił odpowiednie warunki do przeprowadzenia różnorodnych treningów i zajęć w terenie, które prowadził ppor. Patryk Daraż.

Uczniowie mieli możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie bazy wojskowej oraz w jej najbliższej okolicy. Pod okiem doświadczonych instruktorów, w tym studentów AWL, nasi uczniowie uczyli się podstawowych technik wojskowych, takich jak taktyka pola walki, strzelanie, orientacja w terenie oraz działania taktyczne. Zajęcia w terenie miały na celu przeniesienie teorii na praktykę, umożliwiając uczniom zrozumienie realnych wyzwań związanych z działalnością wojskową.

Wyżywienie podczas obozu zostało zapewnione przez 45 WOG (Wojskowy Oddział Gospodarczy). Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi, nasi uczniowie mogli cieszyć się smacznymi posiłkami, które dostarczały niezbędnej energii do intensywnych treningów i zajęć. 45 WOG przygotowywał zróżnicowane menu, uwzględniając różne preferencje żywieniowe uczestników.

Na zakończenie obozu, pragniemy serdecznie podziękować dowódcy 5 Kresowego Batalionu Saperów, ppłk. Maksymilianowi Libeltowi, za jego zaangażowanie i profesjonalne przywództwo. Również serdeczne podziękowania kierujemy do instruktora ppor. Patryka Daraża za jego cierpliwość, wysiłek i wiedzę, które przyczyniły się do owocnego przebiegu treningów i zajęć. Dodatkowo, dziękujemy opiekunom, Grzegorzowi Mentelowi i Krzysztofowi Rogowskiemu, za ich troskę i wsparcie dla uczniów przez cały czas trwania obozu.

Dzięki współpracy wszystkich instruktorów, opiekunów i uczestników, obozowa sesja szkoleniowa przebiegła z powodzeniem, przyczyniając się do rozwoju umiejętności i charakteru naszych uczniów. Jesteśmy dumni z ich postępów i determinacji, które wykazali podczas obozu.

WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY - MARZEC 2023

W marcu na terenie 5bsap w Krośnie Odrzańskim nasi kadeci z klas wojskowych doskonalili umiejętności żołnierskiego rzemiosła w ramach wojskowego dnia szkoleniowego.

Tym razem zakresem szkolenia było m. in. Terenoznawstwo, działania taktyczne, oraz elementy walki w bliskim kontakcie.

Pod okiem instruktorów krośnieńskiego batalionu dowiedzieli się jak wyznaczać położenie na podstawie słońca, gwiazd i czynników przyrodniczych. Ćwiczyli działania podczas kontaktu ogniowego. Najwięcej wysiłku kosztowało ich jednak ćwiczenia walki wręcz w formie zapasów, oraz elementy walki z bronią.

Kolejne szkolenie – jeszcze w tym miesiącu.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE UCZNIÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH 2022

W środę 9 listopada na szkolnym boisku odbyło się tradycyjnie Uroczyste Ślubowanie Uczniów Wojskowych Klas Mundurowych. Jak zawsze w naszej szkole uroczystość wiąże się bezpośrednio z obchodami Narodowego Dnia Niepodległości. Punktualnie o godzinie 12:00 na szkolnym boisku zebrała się cała społeczność szkolna. Uroczystość odbywała się w oparciu o ceremoniał wojskowy. W uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście – Wicekurator Oświaty, dyrektorzy szkół, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele lokalnych mediów, oraz duże grono rodziców. Po uroczystości odbyła się także część artystyczna. Ślubowanie stało się w naszej szkole uroczystością na stałe wpisaną w kalendarz szkolnych. Za organizację i prowadzenie uroczystości odpowiedzialni byli nasi nauczyciele – Grzegorz Mentel, Dawid Matusiak i Lucyna Hoffman.

OBÓZ WOJSKOWY 2022r.

W dniach 6-10 czerwca 22 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika wzięło udział w zaplanowanym pięciodniowym obozie szkoleniowym w warunkach poligonowych, który został zrealizowany na terenie wojskowej jednostki patronackiej w 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim. 
Niniejszy obóz jest obowiązkowy dla uczniów naszej szkoły, którzy wybrali profil wojskowy gdyż szkoła uczestniczy programie Ministerstwo Obrony Narodowej pn. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Projekt ma formę zajęć teoretycznych (dodatkowe godziny lekcyjne z przedmiotu „Edukacja Wojskowa”) oraz praktycznych w ramach „wojskowych dni szkoleniowych” odbywających się raz w miesiącu oraz wspomnianego pięciodniowego obozu poligonowego. Praktyka odbywają się przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. W przypadku ZST jest to 5 Kresowy Batalion Saperów w Krośnie Odrzańskim.
Szkoły o profilu wojskowym jako innowacji pedagogicznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Możliwość tworzenia CWKM (Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe), które są stopniowo wygaszane oraz OPW (Oddziały Przygotowania Wojskowego) jako rozwiązanie systemowe, stanowią wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym a ponadto zwiększają upowszechnianie edukacji w zakresie obronności Państwa. Rezultatem owych programów jest zwiększenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych oraz ochotników w Wojska Obrony Terytorialnej.
Nasi Absolwenci po ukończeniu i pozytywnym zdaniu egzaminów z edukacji wojskowej mogą liczyć na:
  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy,
  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej,
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach- dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych,
  • stałe konsultacje (już w czasie realizacji nauki) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień (Wojskowe Centrum Rekrutacji) w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
Część naszych absolwentów wybrało właśnie wojskową karierę zawodową jako swoją przyszłość Z tego miejsca życzymy im samych sukcesów oraz awansów i wielu na pagonach.
Niedługo koniec roku szkolnego 2021/2022 i wakacje. Dla części osób jest to czas na odpoczynek a dla innych czas na podjęcie decyzji o wyborze szkoły średniej. Zapraszamy do wybrania naszej palcówki o profilu innowacji wojskowej. 
Do zobaczenia 
Koordynatorzy Klas Wojskowych ZST