PRAKTYKA WE FRANKFURCIE – TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA (12-16 MAJA 2014r)

Już po raz trzeci my uczennice ZST o profilu technik ochrony środowiska  brałyśmy  udział  w praktykach w bbw Centrum Kształcenia we Frankfurcie nad Odrą (Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH).

Tym razem odwiedziłyśmy Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wasser – Und Abwasserverband Seelow” w miejscowości Seelow. Miałyśmy możliwość zwiedzenia oczyszczalni ścieków, zapoznania się z procesami technologicznymi oczyszczania wody, poznania urządzeń do tego służących. Tego samego dnia zwiedzaliśmy miejsce upamiętniające bitwę o wzgórza Seelow (Gedenkstatte Seelow).
Kolejnego dnia wyjeżdżaliśmy do miejscowości Wulkow gdzie oglądaliśmy domek ”UFO” oraz budynek dawnego spichlerza. Miejscowość objęta jest programem zrównoważonego rozwoju wsi „Lokalna Agenda 21”  Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne.
W czwartek odbyłyśmy wycieczkę do Zakładu Gospodarki Odpadami „Markische Entsorgungsanlagen Betriebsgesellschaft mbH”(MEAB)
Podstawowym zadaniem firmy jest unieszkodliwianie odpadów resztkowych, odpadów niebezpiecznych, przemysłowych i odpadów budowlanych zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Głównie stosuje się sposób mechaniczno-biologiczny Zakład spełnia wysokie wymagania dotyczące ochrony środowiska, jakości pracy i bezpieczeństwa. Kierownik zakładu przedstawił nam historię powstania zakładu, jego zadania, rozwój przyszłościowy. Zwiedzaliśmy sortownię odpadów, wysokotemperaturową spalarnię odpadów niebezpiecznych, oglądaliśmy teren starego wysypiska, który obecnie nie jest już eksploatowany.
W środę braliśmy udział w integracyjnym eco-grillu z grupą francuską i niemiecką. Mieliśmy okazję zobaczyć jak działa eco-grill, skosztowaliśmy specjały niemieckie oraz zgraliśmy z grupą niemiecką i francuską w siatkówkę, piłkę nożną i koszykówkę.