POWER

 W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych został przygotowany przez zespół  projekt z programu Erasmus+, KA1-Mobilność edukacyjna kadry edukacji szkolnej „Erasmus+Kopernik”. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. W wyniku przesunięcia środków projekt  otrzymał jednak dofinansowany z Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2016r. wykonywane są działania projektowe. Projekt realizują w szkole Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman. Obie panie chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących projektu, którego realizacja wpłynie na:

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych technologii TIK,

- podniesienie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego,

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i niemieckiego,

- podniesienie sprawności i jakości komunikowania się  w języku niemieckim i angielskim,

- rozwój osobisty nauczycieli,

- efektywne porozumiewanie się w zespole i budowanie więzi;

- wzrost prestiżu macierzystej placówki w mieście i regionie,

- zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji zawodowej  w Zespole Szkół Technicznych,

- szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zachowań.

Projekt uzyskał numer 2016-1PL01-KA101-025865, a jego tytuł brzmi „Erasmus + Kopernik”.

Celem projektu jest : MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

Dofinansowanie do projektu z UE wynosi: 15 265,10 PLN.

PROJEKT POWER - MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW NA KURSIE W DUSSELDORFIE

Projekty europejskie są bliskie nauczycielom Zespołu Szkół Technicznych, w latach 2017-2019 realizujemy projekt pt.: „Kopernik wraca do szkoły” dofinansowany z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, POWERS-2017-1-PL01-KA101-036626. W ramach tego działania nauczycielki Sylwia Wiśniewska i Elżbieta Markiewicz  w dniach 08-21.08.2018r. uczestniczyły w szkoleniu językowym w Dusseldorfie w Niemczech. Przez dwa tygodnie nauczycielki uczestniczyły w zajęciach szkoły językowej - Institut für Internationale Kommunikation. Na zorganizowanym kursie rozwijały znajomość języka niemieckiego i wykorzystanie tego języka w praktyce na zajęciach z uczniami. Szkolenie pozwoliło na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Nauczycielki zdobyły doświadczenie realizując zadania praktyczne, poznały różnice kulturowe w poszczególnych krajach i rozwinęły umiejętności pracy na zajęciach w zakresie TIK. Dodatkowo zadaniem uczestników było zaprezentowanie swojego regionu, placówki, w której pracują oraz opisanie systemu kształcenia w kraju. Szkolenie zwiększyło wiedzę o systemie edukacji w różnych krajach m.in. w Niemczech, Turcji, Czechach czy Rosji. Liczba uczestników umożliwiła na nawiązanie nowych kontaktów, które być może zaowocują w przyszłości przygotowaniem projektu partnerskiego. Instytucja goszcząca zorganizowała dla wszystkich bogaty program integracyjny i kulturalny. Popołudniowe spotkania uczestników, wspólne zwiedzanie miasta i okolic oraz wycieczka do Brugii zintegrowały osoby biorące udział w szkoleniu.

Wykorzystanie środków unijnych przez placówki   oświatowe   to możliwość poznania języka obcego i krajów w ramach UE oraz nawiązania kontaktów z nauczycielami, którzy także chcą zaangażować się w międzynarodowe działania. Jeżeli bliskie są tobie działania międzynarodowe, to zapraszamy do współpracy.

WE'RE LEARNING ALL OUR LIVES

1 lipca 2018 wyjechałyśmy na Maltę na dwutygodniowy kurs doskonalić umiejętności językowe. Uczestniczyłyśmy w kursie języka angielskiego "Fluency& Language Development for Educational Staff". Lekcje pomogły nam w przełamaniu bariery językowej, gdyż obejmowały rozwój płynności wypowiedzi przez konwersację.

Znacznie poszerzyłyśmy swój zasób słownictwa i wzmocniłyśmy swoje kompetencje językowe. W szkole Eti  Malta w St. Julian’s miałyśmy możliwość poznania wielu ciekawych ludzi z całego świata. Udział w projekcie „Kopernik wraca do szkoły”  umożliwił nam nawiązać nowe przyjaźnie. Spotkania z nauczycielami z innych krajów były świetną okazją do wymiany doświadczeń.  Zajęcia z języka angielskiego miałyśmy od godziny 9.00 do 14.30. Po południu był czas na poznawanie zabytków i kultury Malty oraz czas na plażowanie i relaks.

W pierwszym tygodniu naszego pobytu zwiedziłyśmy: Vallettę, Sliemę, wyspę Gozo. W drugim tygodniu pojechałyśmy do Mdiny - byłej stolicy.

                                     Beata Jóźwiak & Beata Cichowlas-Poleszak

„KOPERNIK WRACA DO SZKOŁY”.

Na przełomie stycznia i lutego 2017r. w Zespole Szkół Technicznych został przygotowany przez zespół  projekt  w ramach programu Erasmus+, KA1 - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Kopernik wraca do szkoły”. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. W wyniku przesunięcia środków projekt  otrzymał  dofinansowany z Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie od 01.10.2017r. do 28.02.2019r. wykonywane będą działania projektowe. Projekt koordynują w szkole Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman. W ramach projektu ośmiu nauczycieli:

Lucyna Hoffman

Sylwia Wiśniewska

Elżbieta Markiewicz

Beata Jóźwiak

Beata Cichowlas-Poleszak

Agnieszka Staniów

Agnieszka Żelek

Mariusz Kita

 będzie uczestniczyć w okresie wakacji  w szkoleniach językowych z angielskiego lub niemieckiego.

Koordynatorzy chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących projektu, którego realizacja wpłynie na:

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych technologii TIK,

- podniesienie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego,

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego lub niemieckiego,

- podniesienie sprawności i jakości komunikowania się  w języku niemieckim lub angielskim,

- rozwój osobisty nauczycieli,

- efektywne porozumiewanie się w zespole i budowanie więzi;

- wzrost prestiżu macierzystej placówki w mieście i regionie,

- zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji zawodowej  w Zespole Szkół Technicznych,

- szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zachowań.

Projekt uzyskał numer POWERS-2017-1-PL01-KA101-036626, a jego tytuł brzmi „Kopernik wraca do szkoły”.

Celem projektu jest : MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

Dofinansowanie do projektu z UE wynosi: 92 917,04 PLN.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ERASMUS+KOPERNIK

Zespół projektowy Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman chciałby poinformować, że zrealizowany projekt o numerze 2016-1PL01-KA101-025865, pt.: „Erasmus + Kopernik” przeszedł pozytywną weryfikację. Raport końcowy projektu został pozytywnie rozpatrzony. Stanowi to dla nas sukces i motywację do dalszej pracy. Miło nam poinformować, że projekt z 2017 jest już w trakcie realizacji i mamy plany na stworzenie projektu w 2018 roku.

Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman