TECHNIK GAZOWNICTWA

KIM BĘDZIEMY PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM GAZOWNICTWA?

Gazownictwo w Polsce ma bogate tradycje, potencjał i możliwości rozwoju.

Absolwenci tego kierunku są poszukiwani przez pracodawców szeroko pojętej branż gazowniczej, stanowią kadrę techniczną sektora paliwowo-energetycznego. Kształcenie w tym zawodzie da Ci kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie

m.in. w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. oraz w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych branży gazowniczej. 

 

TECHNIK GAZOWNICTWA ZAJMUJE SIĘ:

  • organizowaniem i wykonywaniem robót związanych z budową sieci i montażem instalacji gazowych
  • przygotowywaniem sieci i instalacji gazowych do odbioru technicznego
  • instalowaniem, uruchamianiem i kontrolowaniem stanu technicznego urządzeń gazowych
  • obsługą sieci, urządzeń i instalacji gazowych
  • wykonywaniem konserwacji, napraw oraz modernizacji sieci, urządzeń

i instalacji gazowych

  • lokalizowaniem oraz usuwaniem awarii sieci i instalacji gazowych

 

Praca technika gazownictwa wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo, zdrowie wielu ludzi korzystających z sieci gazowych

czy też instalacji, urządzeń gazowych.

 

Technika gazownictwa powinna cechować dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność nawiązywania kontaktów, współpracy w zespole, zdolności organizacyjne i kierownicze. W przypadku pracy z paliwami, gazami rozprowadzanymi pod różnym ciśnieniem, niezbędna jest zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. W sytuacjach usuwania poważnych awarii potrzebne są takie cechy osobowości, jak: odporność emocjonalna, zrównoważenie oraz zdolność do pracy w szybkim tempie i pod presją.

 

Praca w zawodzie technik gazownictwa wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe oraz zdolności do pracy w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Do wykonywania pracy niezbędne są także uzdolnienia techniczne i rachunkowe, wyobraźnia przestrzenna. Wymagana jest ostrość wzroku i słuchu, wrażliwość węchowa oraz zmysł równowagi.

 

W NASZYM TECHNIKUM GAZOWNICTWA UCZYMY SIĘ DWÓCH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

KAŻDA Z NICH KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PAŃSTWOWYM.

 

BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji

 

Technik gazownictwa może kontynuować naukę:

 PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW ZWIĄZANYCH Z ZAWODEM:

 

SUKCES WOJTKA FALTYNA - GAZOWNIKA Z PASJĄ GEOLOGA!

Właśnie otrzymaliśmy informację z Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego:
"Z przyjemnością informujemy, że uczeń Waszej szkoły - Wojciech Faltyn, klasa III Ga (opiekun - mgr inż. Beata Cichowlas-Poleszak) - zakwalifikował się do II etapu konkursu "Tajemnice karbońskich lasów" (finał dla regionu Dolnego Śląska i Wielkopolski)..."
Trzymajmy kciuki za Wojtka, którego czeka test finału regionów w dniu 25 maja o g. 11.30 we Wrocławiu!
Trzymajmy wszyscy mocno kciuki, by Wojtek wygrał ten etap, gdyż tylko jedna osoba (spośród sześciu) kwalifikuje się do ścisłego finału - Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro", który odbędzie się w dniach 4-6 czerwca w Gdańsku!
W grupie siła, więc przyda się takie duchowe wsparcie Wojtkowi!

1TGA na wycieczce do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 2 w Zielonej Górze

     W ramach zajęć z innowacji pożarniczej w dniu 30 listopada 2015 r. klasa I TGA odwiedziła Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze przy ul. Sulechowskiej 42. Tematem przewodnim wycieczki była specyfika służby funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej będącego członkiem specjalistycznej grupy ratownictwa wodno – nurkowego. Uczniowie zapoznali się ze sprzętem nurkowym wykorzystywanym podczas działań ratowniczych oraz mieli okazję zobaczyć łódź desantową i nowy specjalny samochód ratownictwa wodnego. Na koniec wycieczki każdy z uczniów przeszedł także test w komorze dymowej, w której na co dzień ćwiczą strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Elektrycy i gazownicy w reportażu RTV Lubuskiej

     Uczniowie i nauczyciele w Zespole Szkól Technicznych przy ul. Wrocławskiej wzięli sprawy w swoje ręce. Zadbali o wyposażenie i wyremontowali dwie specjalistyczne pracownie, w których kształcą się przyszli gazownicy i elektrycy. Takim wstępem zaczyna się krótki reportaż o świeżo wyremontowanych pracowniach z ww. zawodów. Zachęcamy do obejrzenia reszty

AGH KRAKÓW – SPOTKANIE Z TEGOROCZNYMI ABSOLWENTKAMI

      W dniach 2-3.03.br. na zaproszenie nauczycieli przedmiotów gazowniczych w naszej szkole gościliśmy absolwentki studiów I stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, świeżo upieczone panie inżynier Inżynierii Naftowej  i Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Inż. Paulina Pietras wraz z inż. Karoliną Bargiel w poniedziałek spotkały się z geologami – klasy III-IV, a we wtorek z gazownikami – klasy II-IV, którym opowiedziały o swojej drodze na AGH, o swoich (przedmiotach, egzaminach, praktykach) studiach, przez co przybliżyły uczelnię AGH Kraków – panie przedstawiły wydziały i kierunki studiów, podały możliwości podejmowania praktyk, staży (często płatnych) w trakcie studiów, opowiedziały o bogatej ofercie zajęć poza dydaktycznych, o działalności różnego rodzaju kół studenckich, o bazie socjalnej uczelni.

Obie panie opowiedziały także o Krakowie, o jego otwartości na studentów, o wielorakich imprezach kulturalnych, które odbywają się w Krakowie praktycznie każdego dnia, o popularnych wśród studentów miejscach spotkań, o klubach studenckich, o Juwenaliach, o projekcie P.I.W.O, przedstawiły uczniom korzyści płynące ze studiowania na AGH – o ofertach pracy kierowanych do absolwentów, o zniżkach honorowanych na terenie miasta, o łatwości otrzymania miejsca              w akademiku (poprzez olbrzymią bazę noclegową w Miasteczku Studenckim) i niskich (w porównaniu do innych miast akademickich, np. Wrocław, Warszawa) kosztach zakwaterowania, …

Podsumowując – niepowtarzalne w charakterze spotkanie miało na celu zmotywować uczniów ZST do dalszego kształcenia, zdopingować ich w podjęciu decyzji o zdawaniu matury,  przekonać, że warto zrobić wszystko, by dobrze zdać maturę, zjednać, pozyskać nowych sympatyków AGH Kraków, która to uczelnia jest w zasięgu każdego chętnegoJ.

Tegorocznym maturzystom – życzymy wytrwałości w przygotowaniach, zakończonych sukcesem na maturze, a wszystkim pozostałym uczniom – większej wiary  w siebie i większej ochoty do nauki, by osiągnąć zamierzony cel.

Opracowanie: Beata Cichowlas – Poleszak, Piotr Poleszak