Wyprawka Szkolna

Wyprawka Szkolna 2015/2016

Wyprawka szkolna  to rządowy program w zakresie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

Komu przysługuje pomoc:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać:

  • uczniom klas IV technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
  • uczniom  klas IV technikum pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
  • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód i klasę, do której uczęszczają (na podst. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

Czytaj więcej...