Projekt unijny „Zawodowcy”

 

Beneficjnet - Miasto Zielona Górarealizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze, wykonywane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”.

 

Cel projektu: Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

 

Lokalizacja inwestycji: Zespól Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 65a.