PARTNERZY

Zespoły Przedmiotowe

Zespoły Przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

l.p.

Przewodniczący

Zespół

Skład

1

Roma Rypson-Goluda

Język polski, religia, WOS, WOK, historia, HiS

R. R.-G.

I. Fr.

E. Mi.

Ks. D. K.

A. R.

2

Aleksandra Busz

Język angielski, język niemiecki

L. H.

A. B.

M. So.

A. St.

A. Ł.

3

Beata Jóźwiak

Matematyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, fizyka

J. P.

A. Ch.

B. J.

J. B.

J. C.

M. M.

W. S.

4

Krzysztof Szymula

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

E. P.

K. Sz.

A. So.

I. F.  

5

Katarzyna Grzesińska

przedmioty zawodowe geologiczne

K. G.

M. W. 

6

Mirosław Wyderkiewicz

przedmioty zawodowe gazownicze

M. W.

M. B.

7

Agnieszka Ciągło

Przedmioty zawodowe logistyczne

A. C.

M. Sz.

A. Ż.

A. St.

K. A.

 

Jarosław Ciągło

Przedmioty zawodowe elektryczne

J. C.

8

Mariusz Kita

Przedmioty zawodowe mechaniczne

M. K.

K. R.

M. O.