PARTNERZY

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edykacyjnych Dzieci i Młodzieży

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze ma na celu:

  • utrwalanie wiedzy i kształtowanie umiejętności koniecznych na egzaminie maturalnym
  • poszerzenie wiedzy uczniów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym
  • utrwalanie wiedzy i kształtowanie umiejętności koniecznych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
  • wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych
  • pomoc uczniom w zrozumieniu i opanowaniu umiejętności koniecznych podczas egzaminów zewnętrznych
  • wsparcie uczniów z trudnościami w nadrobieniu zaległości i zrozumieniu treści nauczania
  • wsparcie uczniów zdolnych w rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy

wrzesień - grudzień 2016

Zajęcia

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Język niemiecki – przygotowanie do matury

 poniedziałek

 wtorek

 środa

 piątek

 12.25 - 13.05

 14.55 - 15.40

 13.15 - 14.00

 11.35 - 13.00

1,5

Technik logistyk – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 wtorek  15.00 - 16.00  0,5

Technik geolog – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 co drugi piątek  12.25 - 13.10

 0,5

Technik ochrony środowiska – przygotowanie do egzaminu zawodowego

ostatni poniedziałek miesiąca  14.50 (2h)

 0,5

Technik gazownictwa – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 21.10.2016 (3h)

 18.11.2016 (3h)

 2.12.2016 (3h)

 16.12.2016 (4h)

 14.05 - 16.30

 14.05 - 16.30

 14.05 - 16.30

 14.05 - 17.20

 1

Technik mechanik – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 poniedziałek   14.05 - 14.50  0,5
Technik mechatronik – przygotowanie do egzaminu zawodowego  poniedziałek  od godz. 15.00  0,5
Technik handlowiec – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 7.11.2016

 14.11.2016

 w uzgodnieniu z uczniami  0,5
Technik elektryk – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 wtorek

 piątek

 14.55 - 15.40

 16.15 - 14.00

 0,5

 

luty- czerwiec 2017

Zajęcia

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Język niemiecki – przygotowanie do matury

 poniedziałek

 wtorek

 środa

 piątek

 12.25 - 13.05

 14.55 - 15.40

 13.15 - 14.00

 11.35 - 13.00

1,5

Język angielski – przygotowanie do matury

 wtorek

 środa

 czwartek

 14.50 - 15.35

 14.50 - 15.35

 14.00 - 14.45

1

Matematyka – przygotowanie do matury

 wtorek

 czwartek

 7.15 - 8.00

 7.15 - 8.00

1

Język polski – przygotowanie do matury

 czwartek  14.50 - 15.35

1

Fizyka – przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym

 wtorek

 piątek

 8.00 - 8.45

 8.00 - 8.45

1

Geografia – przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym

 02.03.2017

 15.03.2017

 12.04.2017

 19.04.2017

 15.40 0,5