Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edykacyjnych Dzieci i Młodzieży

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych realizowany w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze ma na celu:

  • utrwalanie wiedzy i kształtowanie umiejętności koniecznych na egzaminie maturalnym
  • poszerzenie wiedzy uczniów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym
  • utrwalanie wiedzy i kształtowanie umiejętności koniecznych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
  • wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych
  • pomoc uczniom w zrozumieniu i opanowaniu umiejętności koniecznych podczas egzaminów zewnętrznych
  • wsparcie uczniów z trudnościami w nadrobieniu zaległości i zrozumieniu treści nauczania
  • wsparcie uczniów zdolnych w rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy

wrzesień - grudzień 2018 

Zajęcia

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Technik logistyk – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 -

 23.10.2018 (2h)

 30,10.2018 (2h) 

 6.11.2018 (2h)

 13.11.2018 (2h)

 20.11.2018 (2h)

 27.11.2018 (2h)

 4.12.2018 (2h)

1
Technik gazownictwa – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 -

 24.10.2018 (2h)

 25.10.2018 (2h)

 29.10.2018 (2h)

 31.10.2018 (2h)

 5.11.2018 (2h)

 7.11.2018 (2h) 

 14.11.2018 (2h)

 19.11.2018 (2h)

 21.11.2018 (2h)

 26.11.2018 (2h)

 28.11.2018 (2h)

 3.12.2018 (2h)

 5.12.2018 (2h) 

 10.12.2018 (2h)

2

Technik mechanik – przygotowanie do egzaminu zawodowego

 -

 5.11.2018 (1h)

 8.11.2018 (1h)

 13.11.2018 (1h)

 14.11.2018 (1h)

 21.11.2018 (3h)

 26.11.2018 (1h)

 28.11.2018 (1h)

 5.12.2018 (1h)

 6.12.2018 (1h)

1
Matematyka - przygotowanie do matury

 -

 11.10.2018 (1h)

 12.10.2018 (1h)

 30.10.2018 (1h)

 31.10.2018 (1h)

 5.11.2018 (1h)

 8.11.2018 (1h)

 13.11.2018 (1h)

 15.11.2018 (1h)

 19.11.2018 (1h)

 22.11.2018 (1h)

 4.12.2018 (1h)

 6.12.2018 (1h)

 11.12.2018 (1h)

 13.12.2018 (1h)

1

 

 

luty- czerwiec 2019 

Zajęcia

Dzień

Godzina

Liczba godzin

technik logistyk - przygotowanie do egzaminu zawodowego AU.22

 poniedziałek

4.03 (2h),

11.03 (2h),

18.03 (2h),

26.03 (2h),

14.05 (2h),

21.05 (3h)

 15.20 - 16.50 1h 
język polski - przygotowanie do matury

 wtorek

 26.02 (1h)

 5.03 (1h)

 8.03 (1h)

 15.03 (2h)

 19.03 (2h)

 26.03 (2h)

 2.04 (2h)

 25.04 (2h)

 14.35 - 15.20  1h
matematyka - przygotowanie do matury

 środa

 22.02 (2h)

 1.03  

 8.03

 13.03

 15.03

 20.03

 27.03

 3.04 (2h)

 29.04 (3h)

 14.35 - 15.20  1h
język niemiecki - przygotowanie do matury

 28.02, 4.03, 7.03, 

 11.03, 15.03,

 18.03, 21.03,

 25.03, 28.03, 

 1.04, 4.04, 24.04,

 25.06

 14.35 - 15.20  1h
język angielski - przygotowanie do matury

 środa

 27.02 (1h)

 28.02 (1h)

 6.03 (2h)

 7.03 (1h)

 13.03 (1h) 

 20.03 (1h)

 21.03 (1h)

 27.03 (1h)

 28.03 (1h)

 3.04 (1h)

 4.04 (1h)

 8.00 - 8.45  1h