Youlive
Menu
Kraje partnerskie
Witamy

Projekt Comenius "Młodzi ludzie żyją i pracują w Europie" – ankieta krajów partnerskich.
Partnerzy projektu zdecydowali, że każda grupa przeprowadzi ankietę u siebie. Na zakończenie projektu 17 uczniów z grupy polskiej udzieliło odpowiedzi na poniższe pytania (w nawiasie liczba powtarzających się odpowiedzi). Przedstawiamy wyniki ankiety:

1.Dlaczego zdecydowałeś się na udział w projekcie ?
- chcę rozwijać umiejętność posługiwania się językami obcymi, kontakt z rówieśnikami mi to umożliwia, (2)
- poznać lepiej kulturę innych krajów,(3)
- chęć podróżowania – poznawanie nowych miejsc, (5)
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,(4)
- chciałbym pracować za granicą,
- ciekawe wydarzenie w życiu szkoły,
- namówili mnie nauczyciele
Udział w projekcie umożliwił uczniom podróżowanie, wielu miało możliwość doskonalenia języka obcego. Międzynarodowe spotkania pozwoliły uczniom lepiej poznać kulturę innych krajów. Ważną rolę odegrali nauczyciele realizujący projekt, którzy zachęcali uczniów do działania. Taka akcja była ciekawym wydarzeniem w życiu szkoły.

2.Jakie były Twoje oczekiwania wobec projektu?
- poznać młodych ludzi z innych krajów,(4)
- zobaczyć jak funkcjonuje młodzież w społeczności innych krajów,
- doskonalenie języka angielskiego,(3)
- szanse na zatrudnienie w krajach partnerskich, (2)
- poznanie kultury, zwyczajów krajów partnerskich, (2)
- integracja z kolegami ze szkoły,
- możliwość wyjazdu za granicę, (4)
Uczniowie biorący udział w projekcie chcieli poznać uczniów z innych krajów, mieli więc możliwość wyjazdu za granicę (zdarzyły się 2 osoby, które jeszcze nie były za granicą), co ich bardzo interesowało. Komunikacja na forum międzynarodowym pozwalała doskonalić język angielski, na co uczniowie zwrócili uwagę. Współpraca na polu międzynarodowym umożliwiła poznanie kultury, sytuacji młodzieży w innych państwach, zwyczajów krajów partnerskich, co wpłynęło na zainteresowanie się młodych ludzi szansami na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.

3. Które działanie najbardziej Ci się podobało?
- działania jakie realizowaliśmy (zwiedzanie i aktywność w czasie prac projektowych), (2)
- wyjazdy, (4)
- spotkania projektowe, (5)
- nauka przez zabawę, (3)
- zajęcia integrujące grupę, (3)
Uczniom najbardziej podobały się spotkania projektowe i wyjazdy z kolegami ze szkoły oraz zajęcia organizowane w czasie spotkań.

4. Napisz imiona pięciu osób, które poznałeś w szkołach partnerskich.
Georg, Maria, Bogumil, Christor, Dimitr
Lucian, Joana, Michael, Christina, Mesut
Gregor, Stefani, Noemi, Naomi, Michael
Deni, Andra, Joana,Valentina, Mesut
Sylvina, Noemi ,Ivan, Amelie, Maude
Teo, Żiwko, Sara, Naomi, Francesco,
Uczniowie nie mają problemu z podaniem 5 imion poznanych kolegów z innych krajów. Imiona występują w różnych kombinacjach, ze względu na udział w różnych wyjazdach i organizację spotkania w Polsce.

5. Co projekt wniósł w Twoje życie?
- chcę zwiedzać świat- podróżowanie, (3)
- rozwijać umiejętność posługiwania się językiem angielskim,(3)
- ciekawostki o krajach partnerskich i ich kulturze, (4)
- poznanie nowych ludzi, (3)
- otwarcie się na nowe możliwości, (2)
- poznanie sposobów rozwiązywania problemów młodych ludzi w różnych krajach, (2)
Uczniowie uczestniczący w projekcie zainteresowali się kulturą i historią krajów partnerskich, chcą doskonalić język angielski i zwracają uwagę na możliwość poznania nowych ludzi i ich problemów we własnym kraju. Młodzi ludzie otworzyli się na „nowe”, mieli ciekawą możliwość podróżowania.

6. Jak zamierzasz wykorzystać umiejętności, których nauczyłeś się w trakcie projektu?
- wykorzystam znajomość języka angielskiego w swojej karierze zawodowej,(8)
- zamierzam kontynuować znajomość z poznanymi obcokrajowcami,(5)
- zdobycie lepszego wykształcenia,(4)
- szukać pracy poza Polską,
Uczniowie wykorzystają po projekcie swoją znajomość angielskiego, choćby w przyszłej karierze zawodowej. Kontakty międzynarodowe otwierają im drogę do przyszłości, jest więc to szansa na zdobycie lepszego wykształcenia. Zastanawiają się nad szukaniem pracy poza Polską.

Copyright by www.d4u.glt.pl