Youlive
Menu
Kraje partnerskie
Witamy


Spotkanie projektowe w Zielonej Górze w ramach programu Comenius „Młodzi ludzie żyją pracują w Europie” w dniach 10-14.02.2010r.

Chcielibyśmy Was poinformować o wydarzeniu jakie miało miejsce w Zespole Szkół Technicznych w dniach 10-14.02.2010. Nasza szkoła jest partnerem w projekcie „Młodzi ludzie żyją i pracują w Europie”. W tym okresie zorganizowaliśmy obcokrajowcom z Francji, Niemiec, Bułgarii, Włoch i Rumunii pobyt w Zielonej Górze. Zanim dotarli wszyscy do Zielonej Góry mieli chwilę czasu, aby zwiedzić Berlin, skąd potem wszyscy z „małym” spóźnieniem dotarli do NAS. Pora roku może chłodna, ale wrażeń było dużo. Nasi koledzy i koleżanki mieszkali u polskich rodzin, mieli więc możliwość poznania z bliska naszą kulturę i obyczaje. Byliśmy wspólnie tylko trzy dni, ale zdążyliśmy zrobić wiele. Koordynowaniem działań zajęły się panie Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman. Ze strony polskiej w projekcie brali udział: Książkiewicz Piotr, Rogowski Kacper, Lisekowska Emilia, Bulanowska Marta, Kasińska Patrycja, Samson Justyna, Dabiach Jacek, Zawiska Natalia, Szulc Paulina, Żurańska Joanna, Szczepaniak Stanisław, Fedro Natalia, Kurianowicz Paweł, Sikora Oktawian, Majka Tomasz, Szymańska Angelika, Szpara Adam

W środę 10 lutego w późnych godzinach wieczornych nasi goście dotarli do Zielonej Góry, gdzie w szkole polscy uczniowie wraz z rodzicami czekali już na nich.

W czwartek 11 lutego spotkaliśmy się rano w szkole, gdzie nastąpiło pierwsze poznanie się, spotkanie z dyrektorem szkoły, następnie pracowaliśmy nad projektem. W południe uczniowie w małych grupach poznawali nasze miasto i realizowali zlecone zadania. W ratuszu miejskim byliśmy na spotkaniu z władzami miasta. Z racji Tłustego Czwartku kosztowaliśmy nasz kaloryczny przysmak - pączki. Następnie wróciliśmy do szkoły, gdzie dzięki paniom E. Michalak, M. Kołodziejczyk, I. Rospendek, koledzy nauczyli się podstawowych słów w języku polskim i poznali w szybkim kursie historię Polski.

W piątek 12 lutego od rana pracowaliśmy w grupach, zaprezentowano krajowe firmy, jako potencjalne miejsca pracy. Wszyscy mieliśmy możliwość zwiedzenia zielonogórskiego zakładu LUG, jako miejsca dającego szanse podjęcia pracy, co jest ważne dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Następnie wróciliśmy do szkoły gdzie podsumowaliśmy nasze działania. Wieczory uczniowie spędzali w gronie rodziny i nowych znajomych.

Sobota 13 lutego była dla nas dniem wypoczynku. Od rana ruszyliśmy wspólnie na wycieczkę do Wrocławia, gdzie poznawaliśmy ciekawostki miasta. Wieczorem wróciliśmy do Zielonej Góry.

Niedziela 14 lutego wcześnie rano spotkaliśmy się w miejscu zbiórki, ponieważ nasi goście musieli być szybko w Berlinie, bo to było centralne miejsce ich wyjazdów do domu.


Język polski dla obcokrajowców.

W ramach międzynarodowego projektu „Młodzi ludzie żyją i pracują w Europie” (koordynowanego przez S. Wiśniewską i L. Hoffman) dnia 11 lutego 2010 r. odbyła się lekcja języka polskiego dla gości z zagranicy. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Po prezentacji wszystkich uczestników przeprowadzono ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystaniem dwusylabowych, a potem bardziej rozbudowanych wyrazów. Młodzież radziła sobie doskonale i z wielkim zapałem powtarzała coraz trudniejsze wyrażenia. Kolejnym zadaniem był quiz o Polsce, opracowany przez Iwonę Rospędek, zawierający pytania dotyczące topografii Polski, historii współczesnej, geografii, świata polityki, kultury i sportu. Spośród kilku rywalizujących ze sobą zespołów wyróżniono i nagrodzono trzy za szczególnie dobrą znajomość wybranych zagadnień. Kiedy padła propozycja określenia stereotypu mieszkańców poszczególnych państw europejskich, uczniowie z niezwykłym zaangażowaniem przystąpili do przygotowywania plansz ilustrujących ich charakterystyczne cechy. W atmosferze żartu i ogólnej wesołości przedstawiciele Niemiec, Francji, Włoch, Bułgarii i Rumunii weryfikowali uznane za reprezentatywne dla danego kraju sylwetki typowego mieszkańca. Na zakończenie młodzież podjęła próbę porównania polskiej pisowni internacjonalizmów z pisownią w innych językach, by ostatecznie stwierdzić, że istnieje wiele wyrazów funkcjonujących w innych językach o zbliżonym znaczeniu i podobnym kształcie graficznym. Dla każdego przygotowano pakiet materiałów zawierających karty z polską wymową, z prostymi formułami powitalnymi i pożegnalnymi ułatwiającymi nawiązywanie kontaktu czy przedstawianie się oraz mini-słownik z podstawowymi zwrotami przydatnymi w podróży i w domu.

Ewa Michalak
Marta Kołodziejczyk

Więcej:
---> Upowszechnianie projektu
---> Lekcja ekonomii

Copyright by www.d4u.glt.pl