Youlive
Menu
Kraje partnerskie
WitamyW naszej szkole został przygotowany projekt partnerski programu Comenius „Młodzi ludzie żyją i pracują w Europie”. Skierowany jest on do uczniów korzystających z edukacji szkolnej w naszej placówce i nauczycieli. Celem Programu Comenius jest: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt będzie trwał 24 miesiące, łączy 6 szkół w sześciu różnych krajach Europy. Celem projektu jest rozwinięcie idei mieszkania i pracowania w Europie poprzez użycie najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekt zapewnia realizację wspólnego forum, poprzez które będzie można dzielić się wytworem działań każdej ze szkół partnerskich. Wymiana pracy między partnerami będzie dokonywana poprzez kontakt mailowy oraz poprzez wspólne forum. Szkoły partnerskie będą realizować zadania w ciągu dwóch lat, będą się spotykać kilka razy w roku celem wymiany poglądów i pomysłów.Copyright by www.d4u.glt.pl