Youlive
Menu
Kraje partnerskie
Witamy

Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród 15 uczniów uczestniczących w projekcie „Młodzi ludzie żyją i pracują w Europie” w latach 2009-2011 w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze.

Uczestnicy ankiety potwierdzili, że słyszeli o realizowanym projekcie z programu Comenius w ZST. Potrafią podać tytuł projektu. 9 młodych ludzi zwróciło uwagę, że problematyka projektu odpowiadała ich zainteresowaniom. Informacje o projekcie uczniowie uzyskali najczęściej od nauczycieli realizujących działania (8), ze strony internetowej (5) oraz od kolegów i koleżanek (2). Nie wszyscy uczniowie aktywnie zaangażowali się w działania w czasie realizacji całego projektu, 5 osób nie brało udziału we wszystkich akcjach. Realizacja projektu zdaniem uczniów pozwoliła dobrze i bardzo dobrze poznać warunki życia i pracy ludzi w krajach partnerskich. Uczniowie wyjeżdżając na spotkania mieszkali u rodzin goszczących. Współpraca na poziomie międzynarodowym pozwoliła uczestnikom na poprawienie umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznania kultury innych narodów i ciekawych miejsc w każdym z krajów. Międzynarodowe spotkania zwiększały aktywność uczniów, pozwoliły nawiązać nowe znajomości. To wszystko wpłynęło na promocję szkoły na rynku międzynarodowym. Szkoła stała się ambasadorem naszego regionu w różnych zakątkach Europy. Ważne jest, że uczniowie potwierdzili potrzebę realizacji takich działań, motywują one ich do pracy. Jest to potrzebne szkole, ponieważ poprawia to jej wizerunek i zachęca uczniów do uczęszczania do tej placówki.

Copyright by www.d4u.glt.pl