Youlive
<
Menu
Kraje partnerskie
Witamy


Spotkanie pojektowe w ramach programu Comenius „Młodzi ludzie żyją i pracują w Europie” w Rumunii w dniach 28.04.-02.05.2010r.

W dniach 28.04.-02.05.2010r. uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu projektu Comenius „Młodzi ludzie żyją i pracują w Europie” w miejscowości Cluj Napoca w Rumunii. Zespół Szkół Technicznych z Zielonej Góry reprezentowało trzech uczniów: J.Żurańska, T. Majka, A. Szpara wraz z opiekunami Sylwią Wiśniewską i Lucyną Hoffman.

28.04.2010r. wcześnie rano przejazd do Berlina na lotnisko, skąd wylatywaliśmy do Cluj Napoca z przesiadką w Monachium. Po południu dotarliśmy na miejsce, gdzie na lotnisku spotkaliśmy się z organizatorami. Uczniowie zostali odebrani przez rodziny goszczące i tam spędzili wieczór. Nauczyciele zostali przetransportowani do hotelu. Wieczorem spotkała się międzynarodowa grupa nauczycieli aby określić plan pobytu i ocenić dotychczasowe działania na poprzednich spotkaniach.

29.04.2010r. uroczysta inauguracja spotkania w szkole, prezentacja grup i przedstawienie tradycji wielkanocnych swojego regionu. Następnie uczniowie mieli indywidualne zajęcia etnograficzne, a nauczyciele pracowali nad projektem. Po południu wszyscy spotkali się w urzędzie miasta w Sali sesyjnej na spotkaniu z prezydentem. Następnie udaliśmy się do ogrodu botanicznego, podziwiać wiosenną roślinność. Wieczór był dla wszystkich przeżyciem, bo mogliśmy poznać z bliska etnografię kraju (tańce, kuchnia i śpiew), a na zakończenie bawili się wszyscy na wspólnej dyskotece.

30.04.2010r. spotkanie w szkole, na którym zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej na forum. Następnie każda grupa zaprezentowała swój kraj przybliżyła jego historię, hymn i kulturę, wskazała na identyfikację z symbolami narodowymi.

01.05.2010r. był dla nas dniem wypoczynku zorganizowano nam zwiedzanie Turdy - są to ciekawe okolice górzyste, byliśmy też w kopalni soli. Wróciliśmy wieczorem, więc uczniowie spędzili ten czas w swoich „nowych rodzinach”.

02.05.2010r. dzień powrotu do Zielonej Góry, spotkanie rano grupy polskiej, transport na lotnisko. Podobnie jak w czasie przyjazdu lecieliśmy z przesiadką w Monachium. W godzinach wieczornych dotarliśmy do Zielonej Góry busem, który czekał na nas na lotnisku.

Copyright by www.d4u.glt.pl