Wywiadówki

WYWIADÓWKI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

DATA

KLASY I

KLASY II

KLASY III

KLASY IV

12 września 2018 

(środa)

OBOWIĄZKOWE

poprzedzone spotkaniem
w świetlicy szkolnej
z dyrekcją

-----------

-----------

------------

19 września 2018

(środa)

----------

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

poprzedzone spotkaniem
w świetlicy szkolnej
z dyrekcją

Październik 2018

----------

----------

----------

----------

21 listopada 2018

(środa)[1]

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen półrocznych (w tym ocen niedostatecznych)

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen półrocznych (w tym ocen niedostatecznych)

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen półrocznych (w tym ocen niedostatecznych)

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen półrocznych (w tym ocen niedostatecznych)

Grudzień 2018

----------

----------

----------

----------

9 stycznia 2019

(środa)

INDYWIDUALNE

Klasyfikacja śródroczna

INDYWIDUALNE Klasyfikacja śródroczna

INDYWIDUALNE Klasyfikacja  śródroczna

INDYWIDUALNE Klasyfikacja śródroczna

Luty 2019

----------

----------

----------

----------

20 marca 2019

(środa)

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych (w tym ocen niedostatecznych)[2]

Kwiecień 2019

----------

----------

----------

----------

15 maja 2019

(środa)[3]

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych (w tym ocen niedostatecznych)

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych (w tym ocen niedostatecznych)

OBOWIĄZKOWE

Propozycje ocen końcowych (w tym ocen niedostatecznych)

----------

 [1] Wystawienie propozycji ocen półrocznych (w tym negatywnych): klasy IV do 14.11.2018r.;    klasy I-III  do 20.11.2018r.

[2] Wystawienie propozycji ocen końcowych (w tym negatywnych) dla klas maturalnych  do 15.03.2019r. Wystawienie ostatecznych ocen końcowych do 17.04.2019r. Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne 24.04.19r.

[3] Wystawienie propozycji ocen końcowych (w tym negatywnych) dla klas promocyjnych do 14.05.2019r. Wystawienie ostatecznych ocen rocznych do 14.06.2019r. Ewentualne egzaminy klasyfikacyjne i sprawdzające 17.06.2019r.