Rekrutacja w ZST na rok szkolny 2019/2020

 

UWAGA. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie UM:

- dla absolwentów gimnazjów - TUTAJ

- dla absolwentów szkół podstawowych - TUTAJ

 

Formularz elektroniczny z wnioskiem do wypełnienia znajduje się:

- dla absolwentów gimnazjów - TUTAJ

- dla absolwentów szkół podstawowych - TUTAJ

 

 

Dokumenty do pobrania są umieszczone poniżej, pod listą kierunków.

 

TECHNIKUM 4-LETNIE (po gimnazjum)

Technik logistyk (wojskowa klasa mundurowa)

 • Kwalifikacja 1 - SPL.01. Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja 2 - SPL.04. Organizacja transportu

 

Technik logistyk

 • Kwalifikacja 1 - SPL.01. Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja 2 - SPL.04. Organizacja transportu
 

Technik mechanik (wojskowa klasa mundurowa)

 • Kwalifikacja 1 - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2 - MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  

Technik mechanik

 • Kwalifikacja 1 - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2 - MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Technik elektryk

 • Kwalifikacja 1 - ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Kwalifikacja 2 - ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Dokumenty do pobrania:

1) poradnik dla absolwenta gimnazjum, - TUTAJ

2) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, - TUTAJ

3) wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów uzupełniających, - TUTAJ

4) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata, - TUTAJ

5) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, - TUTAJ

6) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, - TUTAJ

7) zarządzenie LKO w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, - TUTAJ

8) rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, - TUTAJ

9) rozporządzenie MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. - TUTAJ

 

 

TECHNIKUM 5-LETNIE (po szkole podstawowej)

Technik logistyk (wojskowa klasa mundurowa)

 • Kwalifikacja 1 - SPL.01. Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja 2 - SPL.04. Organizacja transportu

 

Technik logistyk

 • Kwalifikacja 1 - SPL.01. Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja 2 - SPL.04. Organizacja transportu
 

Technik mechanik (wojskowa klasa mundurowa)

 • Kwalifikacja 1 - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2 - MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  

Technik mechanik

 • Kwalifikacja 1 - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2 - MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Technik elektryk

 • Kwalifikacja 1 - ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Kwalifikacja 2 - ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Dokumenty do pobrania:

1) poradnik dla absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej, - TUTAJ

2) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, - TUTAJ

3) wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów uzupełniających, - TUTAJ

4) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata, - TUTAJ

5) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, - TUTAJ

6) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, - TUTAJ

7) zarządzenie LKO w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, - TUTAJ

8) rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, - TUTAJ

9) rozporządzenie MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. - TUTAJ

 
 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 

Operator obrabiarek skrawających

 • Kwalifikacja 1 - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Elektryk

 • Kwalifikacja 1 - ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne obejmują kwalifikacje zgodne z prowadzonymi w ramach technikum.

Kursy uruchamiane są indywidualnie po zebraniu wymaganej ilości podań.

 

 

 ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA: