Rekrutacja w ZST na rok szkolny 2022/2023

 

 

Kierunki na które prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 , oraz niezbędne dokumenty zamieszczone są poniżej:

 

TECHNIKUM 5-LETNIE (po szkole podstawowej)

Innowacja "wojskowa klasa mundurowa" - możliwa do realizacji przez każdego chętnego ucznia.

Deklaracje uczestnictwa składane będą na początku roku szkolnego.

Wypełnij wniosek online TUTAJ

TECHNIK AUTOMATYK 

  • Kwalifikacja 1 - ELM.01. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
  • Kwalifikacja 2 - ELM.02. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki

Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

TECHNIK LOGISTYK 

 • Kwalifikacja 1 - SPL.01. Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja 2 - SPL.04. Organizacja transportu

 Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

TECHNIK MECHANIK 

 • Kwalifikacja 1 - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2 - MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

TECHNIK ELEKTRYK

 • Kwalifikacja 1 - ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Kwalifikacja 2 - ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

 • Kwalifikacja 1 - TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych

Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

1) poradnik dla kandydata, absolwenta ośmioletniej szkoły podstaw - TUTAJ
2) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej -  TUTAJ
3) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających - ZAŁĄCZNIK NR 1;
4) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata - ZAŁĄCZNIK NR 2;
5) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022-2023 - ZAŁĄCZNIK NR 3;
6) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją - ZAŁĄCZNIK NR 4;
7) terminy postępowania rekrutacyjnego 2022-2023 - ZAŁĄCZNIK NR 5;
8) rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów - ZAŁĄCZNIK NR 6;
9) rozporządzenie MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego - ZAŁĄCZNIK NR 7;
10) potwierdzenie woli podjęcia nauki - ZAŁĄCZNIK NR 8;
 
 
 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 
Od 2021 roku nie jest prowadzony nabór do szkoły branżowej
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne obejmują kwalifikacje zgodne z prowadzonymi w ramach technikum.

Kursy uruchamiane są indywidualnie po zebraniu wymaganej ilości podań.

 

 

 ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA: