Szkolny System Oceniania

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Ogólne kryteria i wymagania na poszczególne oceny

Ocena z zachowania

Egzamin poprawkowy

Egzamin klasyfikacyjny

Tryb uzyskania wyższej oceny końcoworocznej

Dziennik elektroniczny - zasady wystawiania ocen

 

 

PSO-matematyka  (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)   

                         kl.1   kl.2   kl.3   kl.4   podstawa programowa 2012r.  

                         kl.1   kl.2   kl.3   kl.4   kl.5  podstawa programowa 2018r.

PSO-język polski           

PSO-języki obce + wymagania

PSO-historia, WOS, WOK, Historia i Społeczeństwo

PSO-Informatyka (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)  

                            kl.1 podstawa programowa z 2012r.

                            kl.1   kl.2   kl.3 podstawa programowa z 2018r.

PSO-podstawy przedsiębiorczości  (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)   

                                         kl.2 podstawa programowa 2012r.

                                                                  kl.2    kl.3 podstawa programowa 2018r.

PSO-wychowanie fizyczne           

PSO-chemia

PSO-biologia

PSO-religia (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)     wymagania

PSO-geografia

PSO-fizyka

PSO-edukacja dla bezpieczeństwa

PSO-przedmioty logistyczne

PSO-przedmioty elektryczne

PSO-przedmioty mechaniczne

PSO-przedmioty gazownicze

PSO-komunikacja interpersonalna (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)    

                                                  kl.1 podstawa programowa 2012r.

PSO-kompetencje społeczne i praca zespołowa 

                                                  kl.1 podstawa programowa 2018r.

PSO-BHP  (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)  

                  kl.1 podstawa programowa z 2012r.    kl.1 podstawa programowa z 2018r.

PSO-edukacja wojskowa