Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Ogólne kryteria i wymagania na poszczególne oceny

Egzamin poprawkowy

Egzamin klasyfikacyjny

Tryb uzyskania wyższej oceny końcoworocznej

Dziennik elektroniczny - zasady wystawiania ocen

Szczęśliwy numerek

 

NAUCZANIE ZDALNE:

ANEKS - PSO MATEMATYKA

ANEKS - PSO POLSKI, HISTORIA, WOS, PLASTYKA

ANEKS - PSO JĘZYKI OBCE

ANEKS - PSO GEOGRAFIA, FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA

ANEKS - PSO INFORMATYKA

ANEKS - PSO WF, EDB

ANEKS - PSO LOGISTYKA

ANEKS - PSO MECHANICY

ANEKS - ZAWODY ELEKTRYCZNE zasady oceniania podczas nauczania zdalnego zawarte w pliku PSO

ANEKS - PSO PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ANEKS - PSO RELIGIA

 

 

 

PZO-matematyka  (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

                         kl.1   kl.2   kl.3   kl.4i5  podstawa programowa 2018r.

 

PZO-język polski   (aktualizacja od r. szk. 2023/24)

kl.1   kl.2   kl.3   kl.4i5   podstawa programowa 2018r.      

 

PZO-języki obce (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)

Język angielski - wymagania

klasa 1 i klasa 2 (Focus 1)

klasa 3  i klasa 4 (Focus 2)

klasa 5 (Repetytorium)

Język niemiecki - wymagania

klasa_1     klasa_2    klasa 3   klasa 4 oraz klasa 5

 

PZO - historia, WOS, HiT, HiS, Plastyka 

                                                    (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

wymagania:

podstawa programowa z 2018r.  historia-kl.1     historia-kl.2     historia-kl.3 

historia-kl.4i5         

plastyka  

wos    

HIT - kl.1, kl.2, kl.3

 

 

PZO-Informatyka (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

 kl.1   kl.2   kl.3 podstawa programowa z 2018r.

 

PZO-podstawy przedsiębiorczości i Biznes i zarządzanie (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

   wymagania podstawy przedsiębiorczości  podstawa programowa 2018r.

    wymagania  - Biznes i zarządzanie

PSO-religia (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)     wymagania

 

PZO-wychowanie fizyczne + wymagania   (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)        

 

PZO - biologia, fizyka M. Morawski pp (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)   

                                 podstawa programowa 2018r.

biologia wymagania:

klasy 1AE, 1E, 1M  

klasa 2E 

klasa 2LA, 2LB, 2LC 

klasy 2M, 2MM

chemia PZO          (aktualizacja rok szk. 2023/2024)

wymagania 4MM 4LA 4EL

wymagania 3ML 3E 3M 3L

 

PZO fizyka

wymagania:

klasy 1LA, 1LB, 1LC

klasa V PR

 

PZO - geografia (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)

                podstawa programowa 2018r.

                podstawa 1       podstawa 2      podstawa 3

 

rozszerzenie 1     rozszerzenie 2   rozszerzenie 3   rozszerzenie 4

                          

 

PSO-edukacja dla bezpieczeństwa (aktualizacja r.szk. 2023/24)

 

PZO - przedmioty logistyczne  (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

                                             wymagania 

wymagania 2

 

PZO-przedmioty elektryczne + wymagania    - plik zawiera aneks dotyczący zasad oceniania podczas nauczania zdalnego 

                                              (aktualizacja od r. szk. 2023/2024) (wymagania znajdują się w pliku)

 

PSO-przedmioty mechaniczne

Technikum 5-letnie (po szkole podstawowej) - TUTAJ

 

PZO-kompetencje społeczne i praca zespołowa  (aktualizacja r. szk. 2023/2024)

                                                  kl.1 podstawa programowa 2018r.

 

PSO-BHP  (aktualizacja od r. szk. 2023/2024)  

                    kl.1 podstawa programowa z 2018r.

 

PSO-edukacja wojskowa