Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Ogólne kryteria i wymagania na poszczególne oceny

Ocena z zachowania

Egzamin poprawkowy

Egzamin klasyfikacyjny

Tryb uzyskania wyższej oceny końcoworocznej

Dziennik elektroniczny - zasady wystawiania ocen

Szczęśliwy numerek

 

NAUCZANIE ZDALNE:

ANEKS - PSO MATEMATYKA

ANEKS - PSO POLSKI, HISTORIA, WOS, PLASTYKA

ANEKS - PSO JĘZYKI OBCE

ANEKS - PSO GEOGRAFIA, FIZYKA, CHEMIA, BIOLOGIA

ANEKS - PSO INFORMATYKA

ANEKS - PSO WF, EDB

ANEKS - PSO LOGISTYKA

ANEKS - PSO MECHANICY

ANEKS - ZAWODY ELEKTRYCZNE zasady oceniania podczas nauczania zdalnego zawarte w pliku PSO

ANEKS - PSO PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ANEKS - PSO RELIGIA

 

 

 

PZO-matematyka  (aktualizacja od r. szk. 2022/2023)   

                         kl.1   kl.2   kl.3   kl.4   podstawa programowa 2012r.  

                         kl.1   kl.2   kl.3   kl.4   kl.5  podstawa programowa 2018r.

 

PSO-język polski   (aktualizacja od r. szk. 2019/2020

kl.3   kl.4   podstawa programowa 2012r.

kl.1   kl.2   kl.3   kl.4   kl.5  podstawa programowa 2018r.      

 

PZO-języki obce (aktualizacja od r. szk. 2022/2023)

Język angielski - wymagania

klasa 1 (Vision 1)   klasa 1 (Vision 2) 

klasa 2 i 3 (Focus 2) 

klasa 3 (Focus 3)   

klasa 3 i 4 (Repetytorium)

Język niemiecki - wymagania

klasa 3        klasa 4

 

PZO - historia, WOS, HiT, HiS, Plastyka 

                                                    (aktualizacja od r. szk. 2022/2023)  

wymagania:

podstawa programowa z 2018r.  historia-kl.1     historia-kl.2     historia-kl.3 

historia-kl.4       historia-kl.5     plastyka   wos     HIT - kl.1

podstawa programowa z 2012r. historia i społeczeństwo    

 

PZO-Informatyka (aktualizacja od r. szk. 2022/2023)  

 kl.1   kl.2   kl.3 podstawa programowa z 2018r.

 

PZO-podstawy przedsiębiorczości  (aktualizacja od r. szk. 2022/2023)  

                                                                  wymagania  podstawa programowa 2018r.

 

PSO-religia (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)     wymagania

 

PZO-wychowanie fizyczne + wymagania   (aktualizacja od r. szk. 2022/2023)        

 

PZO - biologia, chemia pp (aktualizacja od r. szk. 2022/2023)   

                                 podstawa programowa 2018r.

biologia klasy 1   klasa 2L, 2E, 2ML  klasa 2M, 4MP, 4LAP, 4 EL  klasy 3 

chemia pp klasa 3MM klasa 3LA, 3EL     klasy 4LAP, 4 ELP

 

 

fizyka pp   klasa 1  klasa 2

 

PZO - geografia (aktualizacja od r. szk. 2022/2023)

 rozszerzenie 3   podstawa programowa 2012r.

                podstawa programowa 2018r.

                podstawa 1       podstawa 2              podstawa 3

 

rozszerzenie 1     rozszerzenie 2   rozszerzenie 3   rozszerzenie 4

                          

 

PSO-edukacja dla bezpieczeństwa

 

PZO - przedmioty logistyczne  (aktualizacja od r. szk. 2022/2023)  

                                             wymagania 

wymagania 2

 

PZO-przedmioty elektryczne + wymagania    - plik zawiera aneks dotyczący zasad oceniania podczas nauczania zdalnego 

                                              (aktualizacja od r. szk. 2022/2023) (wymagania znajdują się w pliku)

 

PSO-przedmioty mechaniczne

Wymagania na poszczególne oceny:

Technikum 4-letnie (po gimnazjum) - TUTAJ

Technikum 5-letnie (po szkole podstawowej) - TUTAJ

 

PZO-kompetencje społeczne i praca zespołowa  (aktualizacja r. szk. 2022/2023)

                                                  kl.1 podstawa programowa 2018r.

 

PSO-BHP  (aktualizacja od r. szk. 2019/2020)  

                  kl.1 podstawa programowa z 2012r.    kl.1 podstawa programowa z 2018r.

 

PSO-edukacja wojskowa