SAMORZĄD UCZNIOWSKI

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Lucyna Hoffman      

Beata Jóźwiak        

 

Ines Fronczyk

 

SPOTKANIA:

  • odbywają się co dwa tygodnie w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca
  • organizowane są na długiej przerwie (po 4 lekcji) w sali nr 311

 

W ZARZĄDZIE NASZEGO SAMORZĄDU SĄ:

  • PRZEWODNICZĄCA: Małgorzata Piskorska, kl 2TLWB
  • ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ: (w trakcie ustaleń)
  • SEKRETARZ / SKARBNIK
  • PRZEDSTAWICIEL KLAS PIERWSZYCH
  • PRZEDSTAWICIEL KLAS DRUGICH
  • PRZEDSTAWICIEL KLAS TRZECICH
  • SEKCJA INFORMACYJNA

 

 ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest to demokratyczna organizacja działająca na rzecz uczniów i przez nich zarządzana, zatem pole działania SU jest w zasadzie nieograniczone. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU:

W pierwszych miesiącach roku szkolnego Samorząd Uczniowski koncentruje się na wyznaczeniu listy nowych zadań i pozyskaniu stałej grupy uczniów systematycznie uczestniczących w spotkaniach, które odbywają się w środy na długiej przerwie.

Chcesz coś zmienić w szkole? Przyjdź na spotkanie, powiedz o swoich pomysłach, zacznijmy je realizować! Śmiech