Ubezpieczenie

Dokumenty związane z aktualnie obowiązującym ubezpieczeniem na rok szkolny 2018/2019:

Ogólne warunki ubezpieczenia - POBIERZ

Postępowanie w przypadku zgłoszenia szkody - POBIERZ

Druk zgłoszenia szkody - POBIERZ

 

PRZEGLĄD WW. DOKUMENTÓW PONIŻEJ: