ANKIETY

 

Ankieta - skuteczność i efektywność planowania i realizowania działań profilaktycznych

Ankieta dla uczniów klas I- TUTAJ

Ankieta dla uczniów klas II, III, IV - TUTAJ

Ankieta dla rodziców - TUTAJ 

Ankieta dla nauczycieli - TUTAJ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ankieta dotycząca efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

Ankieta dla uczniów     - TUTAJ

Ankieta dla rodziców    - TUTAJ

Ankieta dla nauczycieli - TUTAJ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Diagnoza potrzeb  - TUTAJ