KOMUNIKAT

Sprostowanie do komunikatu. Wcześniejszy komunikat zawierał błędy.

W dniu 23.10(poniedziałek) o godz. 11.00 odbędzie się apel dla wszystkich uczniów. 

W dniu 27.10(piątek) lekcje będą skrócone według następującego porządku: