WOJSKOWY DZIEŃ SZKOLENIOWY PAŹDZIERNIK 2023

Klasy wojskowe w ZST oferują uczniom unikalne szanse rozwijania praktycznych umiejętności. Tym razem było to: nawiązywanie łączności, obsługa radiostacji, orientacja w trudnym terenie oraz praca z mapą. W ramach cyklicznych dni szkoleniowych. Instruktorzy, z 5 Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim przyczyniają się do tego procesu, co nadaje zajęciom autentyczny charakter.
W trakcie tych dni uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności związane z nawiązywaniem łączności i obsługą radiostacji, które są przydatne zarówno w służbie wojskowej, jak i w życiu codziennym, na przykład w sytuacjach kryzysowych.
Nauka orientacji w trudnym terenie i pracy z mapą nabiera praktycznego wymiaru, co pomaga uczniom w rozwijaniu umiejętności nawigacji i radzenia sobie w różnych warunkach terenowych.
Wojskowe dni szkoleniowe to nie tylko okazja do nabywania umiejętności, ale również promowanie wartości takich jak dyscyplina, współpraca i gotowość do działania w różnych sytuacjach. To cenne doświadczenie, które przygotowuje młodych ludzi do przyszłych wyzwań zarówno w służbie wojskowej, jak i w życiu codziennym.