Wywiadówki

DATA

KLASA  I-IV

 

KLASA V

 

6

Września

(środa)

   Godz.17.00

 

OBOWIĄZKOWE:

 

- klasy I logistyczne (1TLB, 1TLC)

- klasa 1 elektryczno - automatyczna (1TEA)

poprzedzone spotkaniem
na sali gimnastycznej(dużej)
z dyrekcją (o godz. 17.00)

 

-klasy III i IV  

Godz. 17.00

 

            

OBOWIĄZKOWE

Klasy 5

Godz. 17.30

                       spotkanie
                 w świetlicy szkolnej
                       z dyrekcją

 

7

września

    (czwartek)

 

Godz.17.00

 

OBOWIĄZKOWE:

Klasy I  mechaniczna i mechaniczna - mechaniczna lotnicza (1TM, 1TMM),

1 Elektryczna  (1 TE)

1 Logistyczna (1TLA)

poprzedzone spotkaniem
na sali gimnastycznej(dużej)
z dyrekcją (o godz. 17.00)

- klasy II

 

 

 

października

 

------------------------

------------------------

listopad

--------------------------

------------------------

 

6 grudnia (środa) [1]

 

Godz.17.00

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

OBOWIĄZKOWE

(Przewidywane oceny półroczne, w tym ocen niedostateczne w klasach V)

 

17 stycznia

(środa)

Godz.17.00

 

OBOWIĄZKOWE

 ( Przewidywane oceny półroczne, w tym ocen niedostateczne)

 

OBOWIĄZKOWE

Klasyfikacja śródroczna

 

luty

 

--------------------------

 

 

-----------------------

 

marca

 

 

------------------------

 

 

------------------------

 

           10

kwietnia

(środa)

 

Godz.17.00

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

 

 

 

OBOWIĄZKOWE

 

( Przewidywane oceny końcowe, w tym ocen niedostateczne)

maj

 

---------------------------

 

 

-----------------------

 

5 czerwca

(środa)[3]

Godz.17.00

 

 

OBOWIĄZKOWE

Przewidywane oceny roczne

(w tym ocen niedostateczne)

 

 

 

 

 

----------------------