Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

1

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 4 września 2023r 

 

 

2

Zebrania z rodzicami

(dla klas 1 i 5 poprzedzone spotkaniem
z dyrekcją szkoły
)

6 i 7 września 2023r.

klasy 1 - 4 godzina 1700  

klasy 5 godzina 17.30

4

Sygnalizacja ocen śródrocznych (w tym niedostatecznych)

 

 

 

 

Zebranie z rodzicami

Klasy piąte

4 grudnia 2023r.

 

Klasy I-IV

8 stycznia 2023r.

 

6 grudnia 2023r.

5

Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych

  

 

 

 

Zebranie z rodzicami

 Klasy piąte

 

15 grudnia 2023r.

Klasy I-IV

19 stycznia 2024r.

 

17 stycznia 2024r.

 

6

 Zimowa przerwa świąteczna

 

23 grudnia 2023 – 31 grudnia 2023   

 

7

 Ferie zimowe

 

12 - 25 lutego 2024 r.

 

8

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

- część pisemna

- część praktyczna

 

12 stycznia 2024

 9 - 20 stycznia 2024

9

Sygnalizacja ocen końcowych (w tym niedostatecznych)
w klasach maturalnych

05.04.2024r.

10

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca  – 2 kwietnia 2024 r.

 

11

Wystawienie ocen końcowych w klasach  maturalnych

19 kwietnia 2024r.

12

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 kwietnia 2024r.

 (podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

13

Egzamin maturalny:

 

- część ustna

- część pisemna

 

 

  11 - 16 i 20 -25 maja 2024

   7 - 23 maja 2024

16

Sygnalizacja ocen końcowych (w tym niedostatecznych)
w klasach promocyjnych

3 czerwca 2024r.

17

Wystawienie ocen rocznych
w klasach promocyjnych

14 czerwca 2024r.

19

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin zawodowy):

- część pisemna

- część praktyczna

 

 

4 lub 5 czerwca 2024

3 - 19 czerwca 2024

20

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024r.

 

21

Ferie letnie

 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.