TECHNIK ELEKTRYK

KIM BĘDZIEMY PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO ?

TECHNIK ELEKTRYK ZAJMUJE SIĘ:

 • projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych
 • montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną
 • instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych
 • instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych
 • wykonywaniem przeglądów technicznych
 • konserwacją oraz naprawą instalacji , maszyn i urządzeń elektrycznych
 • wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją
        oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych
 • przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki
 • wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn
      i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego

Technik elektryk może zajmować się także:

 •  naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 •  naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych
 •  naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej
 •  także elektromechaniką samochodową itp. 

 

Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej czy też nadzorowanych przez niego urządzeń.

 

Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienienia techniczne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie

 

W NASZYM TECHNIKUM ELEKTRYCZNYM UCZYMY SIĘ TRZECH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KAŻDA Z NICH KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PAŃSTWOWYM

 

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnych we wszystkich kwalifikacjach
 • naszym uczniom zapewniamy kurs i egzamin na świadectwo kwalifikacyjne elektryka
  w zakresie do 1kV (w klasie trzeciej) oraz kurs programowania sterowników PLC (w klasie czwartej)
 • dodatkowo realizujemy innowacje pedagogiczne:
  • w klasie drugiej : pozyskiwanie energii elektrycznej z OZE - działanie, budowa, projektowanie instalacji fotowoltaicznych oraz systemów opartych na turbinach wiatrowych
  • w klasie trzeciej: systemy BMS (Building Management System) – projektowanie, symulacja systemów inteligentnych budynków opartych na KNX EIB
 • bierzemy udział w konkursach związanych z branżą elektryczno-energetyczną (laureaci ogólnopolskiego konkursu postaw na Słońce)

  

 Plik w formie pokazu slajdów do pobrania - TUTAJ

 

Informacje o konkursie POSTAW NA SŁOŃCE

 

PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW ZWIĄZANYCH Z ZAWODEM:

 

UCZYMY SIĘ DLA POLSKIEJ ENERGETYKI!

W poniedziałek 18 czerwca 2018r. klasa 1TE technikum elektrycznego odbyła zajęcia na terenie Elektrociepłowni Zielona Góra. Było to pierwsze spotkanie z całego cyklu które będą realizowane w ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Elektocieplownią Zielona Góra S.A. a Zespołem Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze.

Poniedziałkowe zajęcia podzielone były na dwie części, pierwsza w formie wykładu z elementami pokazu nt. technicznych rozwiązań stosowanych przez zakład oraz o perspektywach rozwojowych elektrociepłowni. Zajęcia prowadzone w przystępnej formie wzbudziły duże zainteresowanie, szczególne wrażenie zrobiły na nas prezentowane  wartości liczbowe generowanych mocy, zapotrzebowania na paliwa, kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w zakładzie itd. Druga część zajęć to poglądowa wycieczka po obiekcie. Obejrzeliśmy pomieszczenia bloku gazowo – parowego, dyspozytornię i inne.

Kolejne etapy  współpracy zakładają  odbywanie miesięcznych staży zawodowych w E.C. Zielona Góra S.A. ( już w lipcu i sierpniu czworo uczniów klasy odbędzie płatne miesięczne staże), zajęcia dydaktyczne  na terenie i w oparciu o bazę E.C., odbywanie praktyk zawodowych, wspólne akcje promocyjne itp.

Współpraca pomiędzy Elektocieplownią Zielona Góra S.A. a Zespołem Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze zaplanowana została na najbliższe lata, tak aby również kolejne roczniki uczniów naszej szkoły mogły z niej skorzystać.

Zapraszamy do nauki w technikum elektrycznym w ZST.       

                                                                                                                                             Pracownicy EC ZG

Zespół elektryków ZST.

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DLA UCZNIÓW DO FIRMY LUG

W Zespole Szkół Technicznych realizowany jest projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”, w ramach tych działań organizowany jest Ogólnopolski Tydzień Kariery Zawodowej. Jednym z realizowanych przedsięwzięć 16 października 2017r. była wycieczka zawodoznawcza dla uczniów czwartej klasy technikum elektrycznego. Uczniowie, mięli okazję odwiedzić firmę LUG, znaną ze swoich produktów oświetleniowych, nie tylko na rynku lokalnym, ale również światowym. W trakcie wycieczki, młodzież poznała zasady funkcjonowania i organizacji pracy w firmie, możliwości zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego. Dla uczniów przygotowano prezentację poszczególnych działów i procesów produkcyjnych. Mięli oni także możliwość samodzielnego zmontowania urządzeń elektrycznych.  Przedstawiciele firmy LUG, bardzo profesjonalnie przygotowali się na przyjęcie uczniów, co zostało przez nich docenione. Młodzi ludzie stojący u progu wejścia na rynek pracy otrzymali oferty pracy sezonowej, stałej czy ciekawego połączenia pracy i nauki na rzecz firmy.  

W ramach tygodnia kariery w szkole odbyły się  zajęcia z pracownikiem współpracującej ze szkoła instytucji jaką jest OHP, zainteresowani mogli obejrzeć filmy zawodoznawcze, a chętni spróbować napisać swój własny życiorys zawodowy lub list motywacyjny do pierwszej pracy sezonowej czy zawodowej. Punkt Informacji i Kariery zorganizował także konkurs fotograficzny dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika. Miał on na celu zachęcenie młodzieży do wykorzystania własnych umiejętności i talentów by zaprezentować zainteresowania i kierunek kariery zawodowej jaki obrali. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone wkrótce.

Agnieszka Skórzewska i Sylwia Wiśniewska

Nasi elektrycy mają uprawnienia!

12 kwietna 2016r. 17 uczniów z klas 4TEM oraz 3TEG ( technik elektryk), przystąpiło do egzaminu na świadectwo kwalifikacyjne elektryka.

Egzamin odbył się przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną powoływaną przez Ministra Gospodarki.

Wszyscy uczniowie zaliczyli egzamin pozytywnie. Uzyskali prawo do samodzielnego wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

                                                                                                                                                             GRATULUJEMY .

Elektrycy i gazownicy w reportażu RTV Lubuskiej

     Uczniowie i nauczyciele w Zespole Szkól Technicznych przy ul. Wrocławskiej wzięli sprawy w swoje ręce. Zadbali o wyposażenie i wyremontowali dwie specjalistyczne pracownie, w których kształcą się przyszli gazownicy i elektrycy. Takim wstępem zaczyna się krótki reportaż o świeżo wyremontowanych pracowniach z ww. zawodów. Zachęcamy do obejrzenia reszty