SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Opiekun główny: p. Paula Wacińska

Opiekunowie pomocniczy: p. Elżbieta Markiewicz

SPOTKANIA:

 • odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca oraz na bieżąco według potrzeb
 • organizowane są na długiej przerwie (po 4 lekcji) w sali nr 307

 

W ZARZĄDZIE NASZEGO SAMORZĄDU SĄ:

 • PRZEWODNICZĄCY: Kacper Jabłoński, kl. 2 TLB
 • WICEPRZEWODNICZĄCY: Kaja Przygocka i Michał Borowczak
 • SKARBNIK: Karolina Kur

  

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Jest to demokratyczna organizacja działająca na rzecz uczniów i przez nich zarządzana, zatem pole działania SU jest w zasadzie nieograniczone. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU:

Plan prac Samorządu Uczniowskiego 2023/2024

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Zaspokajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
 • Wyzwalanie pomysłowości uczniów;
 • Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
 • Wyrabianie umiejętności planowania zadań;
 • Wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej;
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

 

MIESIĄC  DZIAŁANIA
LUTY 
 
- dobroczynna poczta walentynkowa (akcja połączona z kiermaszem PCK na rzecz schroniska dla zwierząt)
- walentynkowa gazetka samorządu
- kolorowy tydzień walentynkowy - każdy dzień ma inny motyw przewodni (szczegóły na stronie szkoły i fb)
- nagranie "Piosenki antypalącej"
 MARZEC   
- pierwszy dzień wiosny "twoja twarz wygląda znajomo" - uczniowie przebierają  się za popularnych naukowców
- filmiki propagujące nie palenie i nie picie energetyków (szkolny tik tok)
- święta Wielkanocne - strojenie szkoły, konkursy z jajkami 
- wielkanocna gazetka samorządu
 KWIECIEŃ   
- dzień tańca - zabawy taneczne na przerwie
- dni otwarte szkoły
- współpraca z Rzecznikiem praw ucznia nad WSO.