KOŁA ZAINTERESOWAŃ

NAZWA KÓŁKA

OPIEKUNOWIE

TERMIARZ SPOTKAŃ

Koło artystyczno - teatralne - Kopernik

Ewa  Michalak,  Anna Roszak, Lucyna Hoffman, Elżbieta Markiewicz

Terminy spotkań będą generowane w zależności od realizowanych imprez szkolnych
i pozaszkolnych.

Szkolne Koło Caritas

Roma Rypson-Goluda, Ewa Michalak

Terminy spotkań będą generowane poprzez  realizowane projekty i akcje.

Szkolne Koło PCK

 

Roma Rypson-Goluda, Paula Wacińska

Długa przerwa, pierwszy wtorek miesiąca, wg potrzeb.

Koło dla maturzystów z historii

Anna Roszak, Małgorzata Szymczak

 ponedziałek  godz. 15.10

Zajęcia wojskowe

Grzegorz Mentel

Michał Morawski

Szymon Siuba

Marek Jakubowski

 terminy ustalane na bieżąco z grupami uczniów