Modernizacja kształcenia zawodowego

Miasto Zielona Góra  realizuje jednego z największych w naszym grodzie oświatowych projektów unijnych- „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”  Jest  projekt  prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mieści się on w działaniach 8.osi priorytetowej- Nowoczesna Edukacja w poddziałaniu 8.4- Doskonalenie Kształcenia Zawodowego.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Beneficjentem programu jest zgodnie z nomenklaturą europejską Miasto Zielona Góra  a tak naprawdę są nim nauczyciele i uczniowie zielonogórskich techników i szkół zawodowych. W projekcie, który potrwa do 30 czerwca 2022 weźmie bowiem udział 4 tysiące uczniów z publicznych i niepublicznych szkół i podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz 122 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z następujących szkół i placówek kształcenia zawodowego. Wśród 10 jednostek jest i nasza szkoła Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika.

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy co przyczyni się bez wątpienia do zwiększenia szans absolwentów tych szkół na zatrudnienie.

 

Chcemy by w naszej szkole  realizacja zaprojektowanych w działań przyniosła: 

  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dodatkowe, praktyki i staże 
  • Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne a także szkolenia, praktyki i staże. 
  • Modernizację procesu kształcenia poprzez wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych 
  • Lepszą współpracę z otoczeniem społecznym i biznesowym

 

Partnerami projektu wartego bez mała 40 milionów złotych są: 

  • Park Naukowo- Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.
  • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.
  • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze
  • Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
  • Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

 

Imiona  i nazwiska oraz sposoby kontaktu z doradcami zawodowymi  szkoły: 

doradca zawodowy – Ewa Roenig-Raczkowska

godziny pracy:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

------

------

08:00-14:00

7.30 - 15:30

7.30 - 15:30

 

szkolny koordynator projektu – Sylwia Wiśniewska

godziny pracy:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

14:00 – 15:45

13:00 – 14:45

14:00 – 15:00

13:15 – 13:45

13:00 – 14:00

Kontakt telefoniczny pod numerem szkoły  - 68 3208409

 

 

REGULAMIN PROJEKTU

AKTUALNOŚCI

DOKUMENTY

NAPISALI O PROJEKCIE