FAQ

Najczęściej zadawane pytania!!!

 • Jak dojechać do Zespołu Szkół Technicznych?

Najlepszym połączeniem z dworca PKS i PKP są autobusy MZK: 0 i 30.

 

 • Co to jest innowacja wojskowa?

Innowacja wojskowa jest to taki program w którym chętni uczniowie uczą się teoretycznie i praktycznie jak działać w sytuacjach różnych zagrożeń. Noszą mundury i wyjeżdżają do jednostek wojskowych.

 

 • Czy każdy uczeń musi brać udział w innowacji wojskowej?

Nie, tylko zaineresowani uczniowie są zapisywani do innowacji.

 

 • Jakie wymagania muszę spełnić żeby dostać się do technikum?

Trzeba ukończyć szkołę podstawową. Nabór do szkół odbywa się w formie elektronicznej i system na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty oblicza punkty i przydziela do klas.

 

 • Czy uczeń ZST zdaje maturę?

Tak, każdy uczeń technikum może podejść do egzaminu maturalnego.

 

 • Czy uczeń ZST może kontynuować naukę na studiach?

Tak, po skończeniu szkoły i zdaniu matury można podjąć studia na dowolnej uczelni wyższej.

 

 • Gdzie odbywają się zajęcia w kształceniu praktycznym?

Zajęcia w kształceniu praktycznym odbywają się w pracowniach zawodowych i w warsztatach szkolnych.

 

 • Czy można uzyskać stypendium za dobre wyniki w nauce?

Tak, najlepsi uczniowie mogą otrzymać stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce: Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Prezydenta Miasta Zielona Góra

 

 • Czy w szkole jest darmowe WI-FI?

Tak, szkoła udostępnia darmowe wi-fi.

 

 • Jakie są perspektywy zatrudnienie dla absolwenta technikum?

Jesteśmy szkołą techniczną. W chwili obecnej jest bardzo duże zapotrzebowanie na fachowców w kierunkach technicznych. Rynek pracy poszukuje pracowników średniego personelu technicznego w kierunkach oferowanych w naszej szkole. Zdarza się, że firmy, które współpracują ze szkołą, zatrudniają najlepszych absolwentów danego kierunku kształcenia od razu po skończeniu szkoły.

 

 • Czy szkoła posiada bursę lub internat?

Nie, ale uczniowie naszej szkoły korzystają z 3 miejsc noclegowych oferowanych dla uczniów w Zielonej Górze. Są to:

-Bursa Szkolna, ul. Botaniczna 60

-Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze; ul. Stanisława Wyspiańskiego 25

-Internat Zespołu Szkół Zawodowych PBO, ul. Botaniczna 75

 

 • Czy w szkole działają koła zainteresowań?

Tak, każdy z uczniów znajdzie dla siebie miejsce. Jest grupa teatralna, są kółka przedmiotowe, poszerzające wiedzę zawodową, można aktywnie działać w wolontariacie szkolnym, brać udział w konkursach, różnych akcjach, działaniach organizowanych na terenie szkoły.

 

 • Jak uzyskuje się tytuł technika?

Aby uzyskać tytuł technika trzeba ukończyć szkołę i zdać egzaminy w kwalifikacjach (1 lub 2  w zależności od wybranego zawodu).

 

 • W której klasie zdaje się egzaminy zawodowe?

Egzaminy zawodowe przeprowadzane są w różnych terminach, w zależności od wybranego zawodu. Uczniowie wybierający technikum logistyczne pierwszy egzamin zdają już na koniec klasy 3. W pozostałych zawodach do egzaminów przystępuje się w klasach 4 i 5.

 

 • Czy do szkoły można przyjechać rowerem?

Tak oczywiście. Jest stojak na rowery, który ustawiony jest przy głównej furtce.

 

 • Czy szkoła jest monitorowana?

Tak, jednym z podstawowych elementów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jest monitoring szkoły.

 

 • Czy w szkole jest miejsce gdzie można kupić coś do jedzenia?

Tak jest sklepik szkolny, który oferuje różne rodzaje jedzenia.

 

 • Czy szkoła organizuje wycieczki, wyjścia do kina itp.?

Tak, regularnie organizujemy  wycieczki, czy wyjścia do kina, muzeum. 

 

 • Jakie są rozszerzenia przedmiotowe?

W klasach logistycznych rozszerza się język angielski i geografię, w klasach mechanicznych matematykę i fizykę a w klasach elektrycznych matematykę i język angielski.

 

 • Czy w zawodach oferowanych przez szkołę odbywają się praktyki zawodowe?

Tak, w klasie 3 i 4 każdy uczeń musi odbyć miesięczną praktykę zawodową.

 

 • Czy będę musiał znaleźć sobie praktyki?

Każdy uczeń ma prawo do obycia praktyki w miejscu przez siebie wybranym, jeżeli jednak będzie miał z tym jakiś problem szkoła oferuje w tym zakresie swoją pomoc.

 

 • Co się stanie jeśli nie zdam egzaminu zawodowego?

Do egzaminu zawodowego musi podejść każdy uczeń technikum. Jeśli natomiast uczeń go nie zaliczy, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej, bez określonego zawodu. Posiadając takie świadectwo można – po zdaniu matury – wziąć udział w rekrutacji na studia wyższe.

 

 • Gdzie mogę złożyć wniosek o przyjęcie do technikum ZST?

Wniosek o przyjęcie do Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych można złożyć on-line ale obowiązkowe jest również złożenie wersji papierowej  w sekretariacie szkoły przy ul. Wrocławskiej 65a

 

 • Czy muszę robić badania przed rozpoczęciem nauki w ZST?

Przed rozpoczęciem nauki w ZST nie trzeba robić badań lekarskich. Badania takie robią uczniowie już przyjęci do szkoły i organizuje je szkoła.

 

 • Jakich języków obcych będę się uczyć w ZST?

W naszej szkole uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

 

 • Za co można dostać dodatkowe punkty?

Za świadectwo z wyróżnieniem, wolontariat, różne osiągnięcia czy tytuły finalistów i laureatów konkursów.

 

 • Czy można przyjść i zwiedzić szkołę?

Tak, serdecznie zapraszamy :-)