Rekrutacja w ZST na rok szkolny 2024/2025

 

 

Kierunki na które prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 , oraz niezbędne dokumenty zamieszczone są poniżej:

 

TECHNIKUM 5-LETNIE (po szkole podstawowej)

Innowacja "wojskowa klasa mundurowa" - możliwa do realizacji przez każdego chętnego ucznia.

Deklaracje uczestnictwa składane będą na początku roku szkolnego.

Wypełnij wniosek online TUTAJ

TECHNIK AUTOMATYK 

  • Kwalifikacja 1 - ELM.01. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
  • Kwalifikacja 2 - ELM.02. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki

Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

TECHNIK LOGISTYK 

 • Kwalifikacja 1 - SPL.01. Obsługa magazynów
 • Kwalifikacja 2 - SPL.04. Organizacja transportu

 Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

TECHNIK MECHANIK 

 • Kwalifikacja 1 - MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2 - MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

TECHNIK ELEKTRYK

 • Kwalifikacja 1 - ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Kwalifikacja 2 - ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

 • Kwalifikacja 1 - TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych

Informacje o zawodzie na stronie Naboru

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

1) poradnik dla absolwenta szkoły podstawowej; TUTAJ
2) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej; TUTAJ
3) załącznik nr 1 - Dokumenty pot. kryteria uzupełniające; ZAŁĄCZNIK NR 1
4) załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata; ZAŁĄCZNIK NR 2
5) załącznik nr 3 - Zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024-2025; ZAŁĄCZNIK NR 3
6) załącznik nr 4 - Terminy postępowania rekrutacyjnego 2024-2025; ZAŁĄCZNIK NR 4
7) załącznik nr 5 - Rozp. MEN - Postępowanie rekrutacyjne; ZAŁĄCZNIK NR 5
8) załącznik nr 6 - Rozp. MEN - Oddziały i szkoły sportowe; ZAŁĄCZNIK NR 6 
9) załącznik nr 7 - potwierdzenie woli podjęcia nauki; ZAŁĄCZNIK NR 7
10) załącznik nr 8 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły; ZAŁĄCZNIK NR 8
11) załącznik nr 9 - Regulamin naboru ZAŁĄCZNIK NR 9
12) załącznik nr 10 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata ZAŁĄCZNIK NR 10

 

 

 
 
 
 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 
Od 2021 roku nie jest prowadzony nabór do szkoły branżowej
 

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne obejmują kwalifikacje zgodne z prowadzonymi w ramach technikum.

Kursy uruchamiane są indywidualnie po zebraniu wymaganej ilości podań.

 

 

 ZNAJDZIESZ NAS TEŻ NA: