MATURA

 

 

Egzamin maturalny w 2024 r.:

FORMUŁA 2023 - dla uczniów klas 5 technikum

FORMUŁA 2015 - dla absolwentów

 

 HARMONOGRAM MATURY 2024

PISEMNE

USTNE - POLSKI

USTNE J. ANGIELSKI

USTNE J. NIEMIECKI

DEKLARACJE

Termin składania deklaracji wstępnej: 30 września 2023 (uczniowie)

Termin składania deklaracji ostatecznej 7 lutego 2024 (uczniowie i absolwenci)

 

DRUK DEKLARACJI 1a

 Link do ZIU - deklaracja elektroniczna

 

1.Ostateczny termin złożenia deklaracji mija 7 lutego 2024

2. Do dnia 7 lutego 2024 uczeń oraz absolwent może wycofać deklarację, może dokonać w niej zmiany.

3. Absolwent technikum, który ukończył szkołę i nie zdał egzaminu maturalnego lub chce podwyższyć wynik składa deklarację do dnia 7 lutego 2024 (nie ma obowiązku składania deklaracji wstępnej). Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego może przystąpić ponownie do niezdanych przedmiotów w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

 

4. Od roku szkolnego 2020/2021 egzamin maturalny dla absolwentów odbywa się wyłącznie w formule 2015. Osoby, które przystępowały w latach ubiegłych do egzaminu w „starej” formule, posiadają świadectwo dojrzałości i chcą podwyższyć wynik, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wyłącznie w „nowej” formule. Osoby, które przystępowały do egzaminu maturalnego w „starej” formule i które egzaminu nie zdały, zdają go wyłącznie w formule 2015 oraz w pełnym zakresie.

 

Wszystkie deklaracje są do pobrania na stronie www.oke.poznan.pl.

 

PROCEDURY,  ZAŁĄCZNIKI I DEKLARACJE MATURALNE https://www.oke.poznan.pl/cms,6247,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2022_2023.htm

 

 

HARMONOGRAM - w terminie głównym
Formuła 2023 i Formuła 2015
 
 
7-23 maja 2024 - egzaminy pisemne
 

data

dzień

godzina

przedmioty

Czas trwania w min

7

wtorek

9:00

język polski – poziom podstawowy

240

14:00

 

 

8

środa

9:00

matematyka - poziom podstawowy

180

14:00

 

 

9

czwartek

9:00

język angielski - poziom podstawowy

120

14:00

 język niemiecki - poziom podstawowy

 120

10

piątek

9:00

wiedza o społeczeństwie– poziom rozszerzony

180

14:00

 język niemiecki - poziom rozszerzony

 150

13

poniedziałek

9:00

język angielski – poziom rozszerzony

150

14:00

 

 

14

wtorek

9:00

biologia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

15

środa

9:00

matematyka – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

16

czwartek

9:00

chemia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

17

piątek

9:00

geografia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

20

poniedziałek

9:00

język polski – poziom rozszerzony

210

14:00

 

 

21

wtorek

9:00

historia – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

23

czwartek

9:00

fizyka – poziom rozszerzony

180

14:00

 

 

 
 
 HARMONOGRAM - w terminie dodatkowym
dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Poznaniu
3-17 czerwca 2024 - egzaminy pisemne
 
HARMONOGRAM - w terminie poprawkowym
dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
 
20 sierpnia 2024 - część pisemna - godz. 9.00
21 sierpnia 2024 - część ustna
 
 
TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW, PRZEKAZANIA DO SZKÓŁ I WYDAWANIA ŚWIADECTW
dla terminu głównego i terminu dodatkowego - 9 lipca 2024 (godzina odbioru zostanie ustalona w terminie późniejszym)
dla terminu poprawkowego - 10 września 2024
 
OPŁATY ZA EGZAMIN

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,800,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

 
 
OLIMPIADY ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU
 
 
MATERIAŁY I PRZYBORY 
 
TABLICE MATEMATYCZNE, FIZYCZNE, CHEMICZNE I BIOLOGICZNE

https://www.oke.poznan.pl/cms,5776,tablice_matematyczne_fizyczne_chemiczne_i_biologiczne.htm

INFORMATORY MATURALNE (obowiązujące dla nowej formuły)