AKTUALNOŚCI

REALIZACJA PROJEKTU „MKZ ” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych

W realizacji działań projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” w Zespole Szkół Technicznych uczestniczą aktywnie uczniowie i nauczyciele; w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 zrealizowano przedsięwzięcia:

Dla uczniów ZST zrealizowano kurs „Wózków jezdniowych” dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 30 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Uczniowie klas I TL,  ITM, I TLM, ITE, IIITELP, II TELG, odbyli zajęcia praktyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Klasa IV TL odbyła zajęcia w Parku Technologicznym

Firma TOM realizowała już tylko rozpoczęte w I semestrze na bieżąco kursy prawa jazdy.

Dla wszystkich uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono badania IPD.

PRZEWODNIK PO SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po szkolnictwie zawodowym TUTAJ

REALIZACJA PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO …” W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 w ZST

REALIZACJA PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO …”
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 w Zespole Szkół Technicznych

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT. W realizacji działań projektowych w Zespole Szkół Technicznych uczestniczą aktywnie uczniowie i nauczyciele; pandemia Covid-19 zmieniła częściowo organizację kursów, ale w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 zrealizowano przedsięwzięcia:

Dla uczniów ZST zrealizowano kurs „Wózków jezdniowych” dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 18 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika mechanika zrealizowano kurs „Spawanie MIG/MAG” dla 9 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Uczniowie klas II TLA, IIITLAP, III TLAG, II TMM, III TMG, III TELG (elektrycy), III TELP (elektrycy) odbyli zajęcia praktyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Klasa IV TM odbyła zajęcia w Parku Technologicznym

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała staż dla nauczyciela w okresie ferii zimowych.

Firma TOM realizowała na bieżąco kursy prawa jazdy, w I semestrze uczestniczyły w kursie 23 osoby z naszej szkoły.

Dla 29 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzono badania IPD na platformie internetowej.

 

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA

Zapraszamy do obejrzenia FILMU o modernizacji kształcenia zawodowego w Zielonej Górze.

Film przedstawia realizację Projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekt realizowany poza formułą ZIT” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 10 szkół kształcenia zawodowego wzięło udział w projekcie. Ponad 6,5 tys. uczniów i 122 nauczycieli objęto wsparciem. 38 pracowni zawodowych doposażono w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały szkoleniowe. 2100 uczniów i ponad 90 nauczycieli uczestniczyło stażach/praktykach zawodowych. Przeprowadzono 80 kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów. Zorganizowano 95 kursów, szkoleń, studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ponad 3 tys. uczniów wzięło udział w zajęciach specjalistycznych na uczelni i w Parku Naukowo – Technologicznym.