OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra” promuje działania ogólnopolskie na rzecz młodych ludzi. W dniach 18-22.10.2021 realizowaliśmy  także w naszej szkole OTK. Dla uczniów klas czwartych zostały zorganizowane spotkania prowadzone przez pracowników Ochotniczego Hufca Pracy dotyczące przyszłej pracy zawodowej i szans młodych ludzi na rynku pracy. Przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawił uczniom i nauczycielom idee funkcjonowania w szkołach spółdzielni uczniowskich. Jest to organizacja uczniów działająca na terenie szkoły i przez nich samych prowadzona. Członkami spółdzielni mogą być jedynie uczniowie, którzy mają opiekuna z danej szkoły. Jako ciekawostka, spółdzielnie ze względu na edukacyjny charakter nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowymi od towarów i usług oraz podatkiem VAT.

Propozycja dla uczniów, może w naszej szkole znajdzie się grupa chętna do działania. Szczegółowe informacje można uzyskać w bibliotece szkolnej. Zainteresowani uczniowie  zawsze mogą uzyskać pomoc w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej, znalezienia dla siebie miejsca na rynku pracy i nauczyć się jak sporządzać prawidłowo dokumenty aplikacyjne.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery