KONKURS ZAWODOZNAWCZY „MOJA SZKOŁA – MÓJ ZAWÓD”

Zapraszamy do udziału w konkursie zawodoznawczym organizowanym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego wMieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego Liderem jest Miasto Zielona Góra.

Hasło przewodnie konkursu brzmi: „Moja szkoła – Mój zawód”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej – prezentacji multimedialnej dotyczącej szkoły i wybranego kierunku kształcenia. W konkursie mogą uczestniczyć maksymalnie dwa zespoły 2 - osobowe z każdej szkoły. Karty zgłoszeniowe do konkursu w formie pisemnej należy złożyć do doradców zawodowych określonych w pkt 3 regulaminu w terminie od  27 września 2021 r. do 30 września 2021 r.  Prace konkursowe należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi personalnymi uczniów (imię
 i nazwisko), nazwą szkoły, nazwą konkursu i złożyć w terminie do 22 października 2021 r.
do szkolnego doradcy zawodowego.

Szczegóły konkursu opisane są w załączonym regulaminie. Zainteresowane osoby zapraszamy  do kontaktu, udzielimy pomocy przy realizacji przedsięwzięcia, na wszystkie pytania dotyczące konkursu odpowie doradca zawodowy Ewa Roenig-Raczkowska i szkolny koordynator projektu Sylwia Wiśniewska.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery