REALIZACJA PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO …” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT. W realizacji działań projektowych w Zespole Szkół Technicznych uczestniczą aktywnie uczniowie i nauczyciele; pandemia Covid-19 zmieniła częściowo organizację kursów, ale w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 zrealizowano przedsięwzięcia:

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 9 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika mechanika zrealizowano kurs „Spawanie elektryczne” dla 9 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZST ukończyło kurs spawania MAG.

Klasa IILAP i I MM odbyły zajęcia praktyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jeden uczeń ZST uzyskał państwową licencję pilota PPL(A).

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała staże wakacyjne dla 58 uczniów
i 3 nauczycieli.

Realizacja zajęć Wirtualne Laboratoria organizowanego przez WSL dla 26 osób.   

Firma TOM realizowała na bieżąco kursy prawa jazdy, w I semestrze uczestniczyło w kursie 8 osób ZST.

Dla 40 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w roku szkolnym przeprowadzono badania IPD na platformie internetowej.