DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH 04.06.2021- projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra”

Młody człowiek kończąc szkołę podstawową stoi przed decyzją wyboru ścieżki zawodowej. Szkoła techniczna umożliwia zdobycie zawodu i tytułu technika oraz zdanie matury. Decyzja dla absolwenta podstawówki nie jest łatwa. Istnieje w szkole możliwość sprawdzenia swoich kompetencji zawodowych poprzez wypełnienie testów oraz skorzystanie  z pomocy doradcy zawodowego, co ułatwia wybranie kierunku kształcenia. Obecni uczniowie ZST podkreślają, że warto rozwijać swoją wiedzę i zdobywać dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc w kursach
i szkoleniach, które realizowane są w ramach projektu. Wielu uczniów zwróciło uwagę
na szansę podjęcia pierwszej pracy w ramach Płatnych staży zawodowych dla osób, które nie są pełnoletnie; szkoda tylko, że można go odbyć tylko raz w toku edukacji. Młodzi ludzie
z dużym zainteresowaniem poznawali ofertę szkoły i byli zainteresowani zajęciami dodatkowymi w ramach projektu.

 

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery