Projekt unijny „Zawodowcy”

 

Beneficjnet - Miasto Zielona Górarealizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły na potrzeby prowadzenia warsztatów szkolnych” - Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika w Zielonej Górze, wykonywane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”.

 

Cel projektu: Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

 

Lokalizacja inwestycji: Zespól Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 65a. 

 

Wykonawca: PW DGA Jakub Dygas Zielona Góra

Termin realizacji od 20.09.2018 r. do 17.12.2019 r.

Wartość całkowitego wynagrodzenia dla Wykonawcy: 1 797 274,48 zł,z czego:
1 242 274,45 zł brutto - Miasto Zielona Góra
545 000,03 zł brutto - dofinansowanie z UE

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował w szczególności: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku dydaktyczno-magazynowego o pow. użytkowej ok. 214,72 m² - łączna powierzchnia części nowo projektowanej wynosiła ok. 170,56 m², kubatura  ok. 860,76 m³; budowę nowego pomieszczenia magazynowego; pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.