COTTBIPRAKTYK HANDLOWIEC - PRZYJAZD

          W dniu 4 kwietnia w ramach projektu Cottbipraktyk Handlowiec  grupa uczniów w zawodzie handlowiec z klasy 3 THE wyjechała do Niemiec w celu rozpoczęcia praktyki zawodowej wynikającej z podstawy programowej nauczania w technikum czteroletnim.
Wyjazd miał  miejsce rano, tak aby można było w Cottbus, gdzie IHK Izba Rzemieślniczo-Handlowa) Cottbus jest partnerem w naszym projekcie, omówić wszelkie ważne kwestie, a także rozpocząć realizację wszelkich działań przewidzianych w projekcie.
Nasi praktykanci otrzymali zakwaterowanie niedaleko uniwersytetu, w nowo wyremontowanym akademiku. Po śniadaniu doszło do spotkania uczestników z firmami oferującymi praktykę.
Spotkanie mające miejsce w siedzibie IHK Cottbus otworzyła pani Elżbieta Todte, koordynator projektu z ramienia partnera, a zebranych uczestników powitał i wprowadził w tematykę współpracy i pracy podczas praktyki pan Alexander Knapczyk, zastępca prezesa IHK.
W spotkaniu uczestniczyła również pani koordynator ze strony polskiego  Kinga Fortuna, oraz opiekun polskiej młodzieży podczas pobytu, pani Teresa Łużna.