POWER

 W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych został przygotowany przez zespół  projekt z programu Erasmus+, KA1-Mobilność edukacyjna kadry edukacji szkolnej „Erasmus+Kopernik”. Projekt przeszedł pozytywną weryfikację, ale został umieszczony na liście rezerwowej. W wyniku przesunięcia środków projekt  otrzymał jednak dofinansowany z Funduszy Europejskich, Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W okresie od 01.09.2016r. do 31.08.2016r. wykonywane są działania projektowe. Projekt realizują w szkole Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman. Obie panie chętnie udzielą wszelkich informacji dotyczących projektu, którego realizacja wpłynie na:

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych technologii TIK,

- podniesienie umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego,

- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego i niemieckiego,

- podniesienie sprawności i jakości komunikowania się  w języku niemieckim i angielskim,

- rozwój osobisty nauczycieli,

- efektywne porozumiewanie się w zespole i budowanie więzi;

- wzrost prestiżu macierzystej placówki w mieście i regionie,

- zwiększenie europejskiego wymiaru edukacji zawodowej  w Zespole Szkół Technicznych,

- szerzenie postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i zachowań.

Projekt uzyskał numer 2016-1PL01-KA101-025865, a jego tytuł brzmi „Erasmus + Kopernik”.

Celem projektu jest : MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ.

Dofinansowanie do projektu z UE wynosi: 15 265,10 PLN.

 

ZAKOŃCZENIE PRACY NAD PROJEKTEM „KOPERNIK WRACA DO SZKOŁY”

W latach 2017-2019 zrealizowano w Zespole Szkół Technicznych projekt „Kopernik wraca do szkoły”, który otrzymał dofinansowanie z programu POWER „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.  Ośmiu nauczycieli ZST uczestniczyło w kursach doszkalających oraz podjęło działania mające na celu poprawę jakości pracy. W kwietniu 2019r. złożono raport końcowy z realizacji projektu. Potwierdzał on dobrą jakość zrealizowanego działania, które  otrzymało pozytywną opinię FRSE. Oznacza to, że zrealizowane przedsięwzięcia przyniosły korzyść nauczycielom i naszej placówce.

 Stanowi to dla nas sukces i motywację do dalszej pracy.

Koordynatorzy projektu

Sylwia Wiśniewska i Lucyna Hoffman

KOPERNIK SZLIFUJE ANGIELSKI

W ramach realizowanego w szkole projektu „Kopernik wraca do szkoły”, finansowanego z programu POWER, czworo nauczycieli naszej szkoły brało udział w dwutygodniowej mobilności w Wielkiej Brytanii. W ramach tego działania, w dniach 25.06-6.07.2018, nauczyciele Lucyna Hoffman, Agnieszka Staniów, Agnieszka Żelek i Mariusz Kita uczestniczyli w kursie językowym zorganizowanym przez szkołę Richard Language College w Bournemouth w Anglii.

Pierwszego dnia szkolenia rozwiązaliśmy testy poziomujące, aby przydzielono nas do odpowiednich grup zaawansowania językowego. Ponieważ każdy z nas trafił do innej grupy, realizowaliśmy zajęcia językowe zgodne z naszymi potrzebami. Zajęcia odbywały się od 9:00 do 16:30 w małych grupach (od 4 do 12 osób), główny nacisk położony był na zwiększanie swobody wypowiedzi ustnych oraz rozwój słownictwa.

Poza oczywistym zwiększeniem swoich kompetencji językowych, rozwinęliśmy także nasze kompetencje interkulturowe i społeczne. Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi z całego świata (m.in. z Korei Płd., Czech, Japonii, RPA, Arabii Saudyjskiej czy Hiszpanii), mając nadzieję na trwałe kontakty, które być może zaowocują współpracą międzynarodową. Dodatkowo braliśmy udział w spotkaniach integracyjnych i wycieczkach, w czasie których w praktyce stosowaliśmy zdobyte podczas zajęć umiejętności oraz wiedzę. Sobotnia całodzienna wycieczka do Bath była doskonałą ku temu okazją, a co więcej, zwiedzaliśmy jedno z najstarszych miast Anglii (zostało założone przez starożytnych Rzymian) podziwiając przepiękne meandry rzeki Avon. Również wyprawa na tradycyjną angielską rybę z frytkami (fish and chips) uświadomiło nam, że ta kuchnia może być smaczna.

Udział w szkoleniu zagranicznym to niesamowite doświadczenie, rozwijające na wielu płaszczyznach. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli ponownie wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu.

Podsumowanie projektu pt: „Kopernik wraca do szkoły” o numerze 2017-1-PL01-KA101-036626 zrealizowanego przez nauczycieli ZST w latach 2017-2019

Zespół Szkół Technicznych jest placówką, która kształci w zawodach: technik logistyk z innowacją wojskową, technik mechanik z innowacją wojskową i technik elektryk. Uczniowie mają możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych oraz uczą się dwóch języków obcych nowożytnych. Ośmiu nauczycieli z naszej placówki, uczący przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, skorzystało z kursów językowych i miało możliwość obserwowania zarządzania projektami w organizacjach przyjmujących, zwiększając swoje kompetencje językowe, przedmiotowe i metodyczne. W głównej mierze byli oni ukierunkowani na osiągnięcie konkretnych umiejętności językowych i zdobycie doświadczenia, informacji, wiedzy, aby zrealizować w przyszłości wyznaczone przez szkołę cele dotyczące integracji europejskiej z innymi placówkami w ramach międzynarodowych projektów. Po powrocie z kursów w oparciu o uzyskaną praktykę i teorię ich zadaniem było stworzenie w naszej macierzystej placówce grupy projektowej i dbanie o przeszkolenie pozostałych nauczycieli. Szkoła ma nadzieję, że nawiązane przez nich na kursie kontakty z innymi nauczycielami umożliwią szkole nawiązanie z ich placówkami współpracy, a tym samym nasza szkoła będzie mogła realizować znacznie więcej projektów europejskich. Nasi nauczyciele zachęcają do przygotowywania projektów interkulturowych, a swoim doświadczeniem i wiedzą doprowadzają do optymalizacji pracy placówki.

Głównymi celami projektu było uczenie się i nauczanie języków obcych, współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju oraz zapewnianie jakości nauczania i zarządzania placówką, i jako takie zostały w pełni zrealizowane. Projekt nastawiony był także na rozwijanie wśród kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz nabycie podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Nauczyciele aktywnie i chętnie uczestniczyli w szkoleniach w organizacjach partnerskich. Działania uczestników związane były z przygotowaniem językowym i kulturowym do mobilności, organizacją samych wyjazdów szkoleniowych oraz upowszechnianiem rezultatów szkoleń w formie sprawozdań, prezentacji i uatrakcyjnianiu realizowanych zajęć.

Szkoła ma nadzieję, że jednym z długotrwałych efektów realizacji projektu „Kopernik wraca do szkoły” jest nawiązanie przez uczestników trwałych kontaktów na rynku międzynarodowym. Uczestnicy mieli okazję poznania życia mieszkańców, kultury i pracy w różnych krajach, zobaczyli, jakie szanse mają nauczyciele na odnalezienie się na europejskim rynku pracy. Realizacja projektu europejskiego w programie POWER wydatnie podniosła rangę i prestiż naszej placówki oświatowej. Organ prowadzący szkołę został poinformowany o efektach zrealizowanego projektu. Szkoła włączyła zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników uczestniczących w projekcie do planu strategicznego rozwoju szkoły poprzez dzielenie się doświadczeniami z pozostałymi pracownikami ZST, a także z nauczycielami innych placówek, oraz przenoszenie na grunt naszej szkoły dobrych praktyk. Udział w projekcie pozwolił nawiązać współpracę międzynarodową i otworzył placówce możliwości funkcjonowania nawet na rynku europejskim. Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnych profilach na Facebooku i Instagramie otwiera dostęp osobom związanym z placówką (nauczyciele, uczniowie, rodzice), a także innym osobom zainteresowanym realizacją projektów partnerskich i poszukujących osób z doświadczeniem w tej dziedzinie. Rezultaty działań związanych z projektem zostały opisane i umieszczone na platformach edukacyjnych Erasmus+ Project Results Platform, EPALE i e-Twinning.

Długoterminową korzyścią niniejszego projektu będzie przygotowanie kolejnych, tym razem skierowanych do uczniów i nauczycieli ZST. Uczestnicy szkoleń mogą w ten sposób w praktyce zastosować wiedzę z zakresu zarządzania projektami i wykorzystać poszerzoną znajomość języków obcych.

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ SŁÓWEK OBCOJĘZYCZNYCH?

W szkole realizujemy projekt: „Kopernik wraca do szkoły”, o numerze 2017-1-PL01-KA101-036626. Działania wdrażane są w okresie 01.10.2017 – 28.02.2019. W okresie wakacji 2018r. część nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w mobilnościach językowych, a podczas praktycznej nauki języków zainteresował ich aspekt: Jak skutecznie uczyć się słówek?