Lekcja elektrotechniki oraz eksploatacji sieci gazowych w Elektrociepłowni Zielona Góra

    Naszą wycieczkę dydaktyczną rozpoczęliśmy od hali, w której pracuje turbina gazowa o nazwie MARIAN. Proces spalania gazu ziemnego w ilości 1.200 tys. m3  na dobę wymaga dostarczenia do palników odpowiedniej ilości sprężonego powietrza, stąd zatrzymaliśmy się dłużej pod olbrzymią czerpnią powietrza a zarazem filtrem. Tu mogliśmy się z bliska przyjrzeć innym obiektom i instalacjom, które są nieodzowne w procesie produkcji. Następnie zobaczyliśmy drugą turbinę bloku GP, tj. turbinę parową o przyjaznej nazwie JÓZEF. W tym zespole parowym turbo-generatorze wytwarzany jest prąd elektryczny. Ta sama para po przejściu przez turbinę ogrzewa wodę dla naszego miasta w ciepłowniczych wymiennikach przyturbinowych. W końcu trafiliśmy do maszynowni, gdzie Mistrz Wydziału wyjaśniał nam miejsce krzyżowania się wszystkich procesów. Ilość pomp, wymienników ciepła oraz masa innych urządzeń i instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nieco nas „skołowała”. Jak nad tym zapanować? No problem! Nad tym wszystkim w 95% czuwa system komputerowy - zapewnili nas przewodnicy wycieczki dydaktycznej, podkreślając, że pozostałe 5% leży zarówno po stronie operatorów nadzorujących w „centrum dowodzenia” jak i operatorów obchodowych (dwa razy w ciągu zmiany).
    Przyszli młodzi elektrycy poddani byli próbie przez starszych po fachu operatorów rozdzielni. O,dczytywali wskazania rejestratorów oraz interpretowali schemat obwodów zabezpieczeń. Uczniowie technikum gazownictwa swoją uwagę skupili na wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy załogi.
    Serdecznie dziękujemy pracownikom EC ZG za ciekawą lekcję o pracy zakładu i zaangażowanie podczas naszej wizyty.


Danuta Dutka, Beata Cichowlas-Poleszak