MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

23 maja każdego roku obchodzony jest Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Ten dzień jest okazją do przedstawienia obywatelom znaczenia konstytucyjnej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, jako gwaranta praw i wolności.

Grupa uczniów z klas 2TLA i 2TLB oraz uczniowie z LO1 mieli możliwość uczestniczenia w symulacji rozprawy sądowej na przykładzie sprawy karnej i cywilnej. Zainscenizowano sytuacje z życia wzięte dla potrzeb przybliżenia przebiegu rozpraw sądowych młodym ludziom, którzy nie mieli do tej pory styczności z sądem. Sam gmach sądu robi wrażenie na uczniach, a co dopiero rozprawa w prawdziwej sali sądowej. Młodzi ludzie potrafili odegrać role i przedstawić wnioski. Uczniowie liczą, że uda się im jeszcze w przyszłości uczestniczyć w takich praktycznych lekcjach.

Sylwia Wiśniewska