AKTUALNOŚCI

NOWY SPRZĘT W PRACOWNIACH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

W Zespole Szkół Technicznych realizowany jest projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra”. Dzięki temu uczniowie skorzystali już z kursów zawodowych (spawanie MAG, elektryczne i gazowe, wózki widłowe, czas pracy kierowców i obsługa programu AutoCad i eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV) oraz kursu prawa jazdy. Szkolenia  będą też realizowane w następnych latach dla uczniów ZST. W 2019r. roku w ramach projektu doposażono pracownie logistyczną i elektryczną. Pod koniec 2019r. pojawi się nowy sprzęt w pracowniach mechanicznych.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery

REALIZACJA PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO …” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT. W Zespole Szkół Technicznych aktywnie uczestniczą uczniowie i nauczyciele w realizacji działań; w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 zrealizowano przedsięwzięcia:

 • marzec 2019 - 7 osób z klasy II i III mechanicznej ukończyło kurs „Spawanie MAG”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • marzec 2019 – 10 osób z klas II i III logistycznych uczestniczyło w  kursie „Operator wózków widłowych”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • marzec 2019 - 20 osób z klasy IV TLA i TLB ukończyło kurs „Czas pracy kierowców”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • W kwietniu 2019 10 uczniów ukończyło kurs AutoCad”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • kwiecień/maj 2019 – doposażono dwie pracownie logistyczne
  i elektryczną,
 • w maju 2019 uczniowie z klasy I TLE uczestniczyli w specjalistycznych zajęciach na Uniwersytecie Zielonogórskim
 • czerwiec 2019 – 10 osób z klas II i III logistycznej uczestniczy w  kursie „Operator wózków widłowych”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • na bieżąco realizowane są kursy na prawo jazdy w II semestrze trzy grupy po 10 osób,
 • czerwiec 2019 - 8 osób z klasy II i III mechanicznej ukończyło kurs „Spawanie elektryczne”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 • 27 osób uzyskało dyplom kursu „Zarządzanie logistyka przedsiębiorstwa w systemach ERP na przykładzie systemu Epicor i Scala”,
 • lipiec/sierpień 2019 - 29 osób z klas I, II i III uczestniczy w stażach koordynowanych przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Trzech nauczycieli odbędzie staż w przedsiębiorstwie.

WYDZIAŁ MECHANICZNY UZ SZKOLI NASZYCH MECHANIKÓW

W ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Mieście Zielona Góra” nasi mechanicy z klasy 2TMW wzięli udział w specjalistycznych zajęciach zawodowych. Zajęcia prowadzone były przez pracowników naukowych wydziału mechanicznego UZ, oraz odbywały się w laboratoriach i pracowniach wydziału. Nasi mechanicy, podzieleni na 3 grupy mieli okazję przeprowadzić doświadczenia, oraz nauczyć się obsługi specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Uczestnicy mogli przeprowadzić doświadczenie na maszynie wytrzymałościowej, wyznaczyć charakterystyczne granice wytrzymałości dla rozciąganej próbki, następnie porównać wyniki doświadczenia z symulacją wykonaną na oprogramowaniu ANSYS. W pracowni metrologii zapoznali się z obsługą specjalistycznych narzędzi i przyrządów pomiarowych, wyznaczyli profil krzywki wałka rozrządu, badali parametry chropowatości powierzchni, oraz sprawdzali dokładność i określali błędy pomiarowe mikrometrów. Na hali maszyn obserwowali obsługę nowoczesnej frezarki CNC, ćwiczyli czynności przygotowawcze i obsługowe, oraz obserwowali proces obróbki wg wcześniej napisanego programu. Zajęcia były bardzo ciekawe i z pewnością stanowiły doskonałe uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych w naszej szkole.

PODSUMOWANIE I SEMESTRU 2018/2019

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT realizowany jest m.in. w Zespole Szkół Technicznych; w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 zrealizowano następujące działania:

Listopad 2018 - 10 osób z klasy II i III mechanicznej ukończyło kurs „Spawanie MAG”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Grudzień 2018 – 10 osób z klasy II, III, i IV mechanicznej rozpoczęło kurs „Spawanie MAG”, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Grudzień 2018 – 10 osób z klas II i III logistycznych uczestniczyło w  kursie „Operator wózków widłowych”, który został zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery