AKTUALNOŚCI

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Realizacja projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra” promuje działania ogólnopolskie na rzecz młodych ludzi. W dniach 18-22.10.2021 realizowaliśmy  także w naszej szkole OTK. Dla uczniów klas czwartych zostały zorganizowane spotkania prowadzone przez pracowników Ochotniczego Hufca Pracy dotyczące przyszłej pracy zawodowej i szans młodych ludzi na rynku pracy. Przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawił uczniom i nauczycielom idee funkcjonowania w szkołach spółdzielni uczniowskich. Jest to organizacja uczniów działająca na terenie szkoły i przez nich samych prowadzona. Członkami spółdzielni mogą być jedynie uczniowie, którzy mają opiekuna z danej szkoły. Jako ciekawostka, spółdzielnie ze względu na edukacyjny charakter nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowymi od towarów i usług oraz podatkiem VAT.

Propozycja dla uczniów, może w naszej szkole znajdzie się grupa chętna do działania. Szczegółowe informacje można uzyskać w bibliotece szkolnej. Zainteresowani uczniowie  zawsze mogą uzyskać pomoc w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej, znalezienia dla siebie miejsca na rynku pracy i nauczyć się jak sporządzać prawidłowo dokumenty aplikacyjne.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery

KONKURS ZAWODOZNAWCZY „MOJA SZKOŁA – MÓJ ZAWÓD”

Zapraszamy do udziału w konkursie zawodoznawczym organizowanym w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego wMieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, którego Liderem jest Miasto Zielona Góra.

Hasło przewodnie konkursu brzmi: „Moja szkoła – Mój zawód”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej – prezentacji multimedialnej dotyczącej szkoły i wybranego kierunku kształcenia. W konkursie mogą uczestniczyć maksymalnie dwa zespoły 2 - osobowe z każdej szkoły. Karty zgłoszeniowe do konkursu w formie pisemnej należy złożyć do doradców zawodowych określonych w pkt 3 regulaminu w terminie od  27 września 2021 r. do 30 września 2021 r.  Prace konkursowe należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi personalnymi uczniów (imię
 i nazwisko), nazwą szkoły, nazwą konkursu i złożyć w terminie do 22 października 2021 r.
do szkolnego doradcy zawodowego.

Szczegóły konkursu opisane są w załączonym regulaminie. Zainteresowane osoby zapraszamy  do kontaktu, udzielimy pomocy przy realizacji przedsięwzięcia, na wszystkie pytania dotyczące konkursu odpowie doradca zawodowy Ewa Roenig-Raczkowska i szkolny koordynator projektu Sylwia Wiśniewska.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery

REALIZACJA PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO …” W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT. W realizacji działań projektowych w Zespole Szkół Technicznych uczestniczą aktywnie uczniowie i nauczyciele; pandemia Covid-19 zmieniła częściowo organizację kursów, ale w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 zrealizowano przedsięwzięcia:

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 10 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika logistyka zrealizowano kurs „Czas pracy kierowcy” dla 9 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Dla technika mechanika zrealizowano kurs „Spawanie elektryczne” dla 9 osób, który zorganizował Zakład Doskonalenia Zawodowego.

2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZST ukończyło kurs spawania MAG.

Klasa IILAP i I MM odbyły zajęcia praktyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jeden uczeń ZST uzyskał państwową licencję pilota PPL(A).

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zorganizowała staże wakacyjne dla 58 uczniów
i 3 nauczycieli.

Realizacja zajęć Wirtualne Laboratoria organizowanego przez WSL dla 26 osób.   

Firma TOM realizowała na bieżąco kursy prawa jazdy, w I semestrze uczestniczyło w kursie 8 osób ZST.

Dla 40 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w roku szkolnym przeprowadzono badania IPD na platformie internetowej.

DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH 04.06.2021- projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra”

Młody człowiek kończąc szkołę podstawową stoi przed decyzją wyboru ścieżki zawodowej. Szkoła techniczna umożliwia zdobycie zawodu i tytułu technika oraz zdanie matury. Decyzja dla absolwenta podstawówki nie jest łatwa. Istnieje w szkole możliwość sprawdzenia swoich kompetencji zawodowych poprzez wypełnienie testów oraz skorzystanie  z pomocy doradcy zawodowego, co ułatwia wybranie kierunku kształcenia. Obecni uczniowie ZST podkreślają, że warto rozwijać swoją wiedzę i zdobywać dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc w kursach
i szkoleniach, które realizowane są w ramach projektu. Wielu uczniów zwróciło uwagę
na szansę podjęcia pierwszej pracy w ramach Płatnych staży zawodowych dla osób, które nie są pełnoletnie; szkoda tylko, że można go odbyć tylko raz w toku edukacji. Młodzi ludzie
z dużym zainteresowaniem poznawali ofertę szkoły i byli zainteresowani zajęciami dodatkowymi w ramach projektu.

 

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery