AKTUALNOŚCI

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego …” uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach organizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim. W październiku w seminariach brali udział elektrycy, w listopadzie logistyce, a w grudniu mechanicy. Uczniowie mieli szansę poczuć się jak studenci realizując zajęcia prowadzone w salach uniwersytetu przez wykładowców UZ. Omawiane zagadnienia rozszerzyły wiedzę uczniów poszczególnych specjalności. Logistycy uzyskali informacje o zarządzaniu projektem i procesem w przedsiębiorstwie, mechanicy poznali zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji elementów maszyn w oparciu o oprogramowanie 3D. W lutym 2019r. uczniowie klas czwartych będą realizowali zajęcia w Parku Technologicznym.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery

SUKCES NA KONKURSIE

25 listopada 2018r. odbyła się w Domu Harcerza konferencja „Między szkołą a rynkiem pracy-rola doradcy zawodowego w kształtowaniu pracownika jutra”, w której uczestniczyli przedstawiciele uczniów i nauczycieli z naszej szkoły. Wysłuchano wykładów dotyczących kariery zawodowej dzieci i młodzieży, o roli coachingu, dróg doskonalenia zawodowego w świecie dynamicznych zmian oraz szanse i wyzwania współczesnego rynku pracy.

Ważnym punktem programu było podsumowanie II edycji konkursu zawodoznawczego „Poznajemy zawody” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego…” i wręczenie nagród uczestnikom. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych Marceli Urbański, Hubert Turkiewicz, Izabela Bogulak z IVLWA zdobyli pierwsze miejsce i otrzymali atrakcyjne nagrody. Gratulujemy zwycięzcom.

Szkolny Punkt Doradztwa i Kariery

KONSULTACJE DLA RODZICÓW - EDUKACJA ZAWODOWA MŁODZIEŻY

W Zespole Szkół Technicznych realizowane są regularnie działania w wielu obszarach. 21 listopada 2018r. odbyło się spotkanie z rodzicami, w czasie którego przygotowano stanowisko konsultacyjne, przy którym doradca zawodowy i koordynator projektu informowali rodziców i zainteresowanych nauczycieli, jakie korzyści niesie udział w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w mieście Zielona Góra”. Wskazali także jak ważna jest edukacja zawodowa młodzieży. Rodzice zaznajamiali się z ofertą i możliwościami poszerzania umiejętności zawodowych przez ich dzieci. Ponadto zachęcano do korzystania z obszernej bazy książek (zakupionej w ramach NPRC i „Modernizacji kształcenia…”), które ułatwiają i pomagają wdrożyć się w obszary dotyczące rozwoju osobistego, w tym zawodowego, a także w zakres przygotowania się do przyszłego zatrudnienia, uwzględniając wymogi rynku pracy. W tym celu przygotowano ulotki informacyjne dotyczące „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i „Modernizacji kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra”. Uczestnicy spotkania zapoznali się z literaturą z zakresu psychologii, doradztwa i ekonomii. Zwrócili uwagę, że jest dużo nowości na rynku, co pozwala na uaktualnienie wiedzy. Ważne, że jest ona ogólnodostępna w bibliotece szkolnej.

Sylwia Wiśniewska i Agnieszka Skórzewska

SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

Miło nam poinformować, że „Ekipa Kopernika” z Zespołu Szkół Technicznych w składzie:

Marceli Urbański

Hubert Turkiewicz

Izabela Bogulak

z klasy IV TLWA zajęła I miejsce w międzyszkolnej grze terenowej, realizowanej pod hasłem „Poznajemy Zawody” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”. Pozostałe miejsca szkół:

II miejsce ZSZ PBO

III miejsce CKZiU "Elektronik"

IV miejsce CKZiU „Ekonomik”

V miejsce CKZiU „Budowlanka”

VI miejsce Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego.

Wręczenie nagród laureatom nastąpi 29 listopada (czwartek)2018r. podczas konferencji "Między szkołą a rynkiem pracy - rola doradcy zawodowego w kształtowaniu pracownika Jutra", która odbędzie się w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza". To nowy budynek po modernizacji znajdujący się przy ul. Wyszyńskiego 19a. Zapraszamy uczniów i nauczycieli naszej szkoły do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

Skórzewska Agnieszka i Sylwia Wiśniewska